Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 8 "Sannolikhet"

Skapad 2020-04-14 09:33 i Rinkebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Matematik
I detta arbetsområde kommer vi lära oss om hur man räknar ut chansen eller risken dvs. sannolikheten för en viss händelse. Det finns nämligen tre olika sätt att räkna detta. 1. Räkna ut den exakt när man känner till antalet gynnsamma och antalet möjliga utfall. Det gäller till exempel vid tärningsspel, kortspel och lotterier. 2. Räkna ut en ungefärlig sannolikhet genom att göra försök och sedan beräkna sannolikheten med hjälp av försöksresultatet. 3. Göra beräkningar på statistiskt material.

Innehåll

1. Syfte med undervisningen - Varför gör du det här? Vilken nytta har du av det?

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

2. Centralt innehåll - Vad ska du arbeta med?

När eleverna har arbetat med det här kapitlet ska de kunna:

 • förklara vad som menas med begreppet sannolikhet
 • räkna med likformig sannolikhetsfördelning
 • beskriva hur sannolikhet kan bestämmas genom att göra praktiska försök

3. Arbetssätt - Hur ska du arbeta?

 • Genomgångar på tavlan.

 • Eget arbete.

 • Problemlösning

 • Förklara på olika sätt
 • Använda egna animeringar i Geogebra och resurser i Smartboard.
 • Konkretisera innehåll genom att knyta ämnet till vardagsnära erfarenheter

4. Hjälp - Hur får du stöd för att klara arbetet?

Powerpoints presentationer som ligger på teams, testa dig själv genom att använda olika diagnoser läraren erbjuder, Instuderingsuppgifter med facit inför provet, videoklipp på YouTube eller tekniska hjälp vid redovisningar.

5. Redovisningsform - Hur och när ska du visa vad du kan?

Du kommer att få visa dina förvärvade kunskaper i avsnittet med ett prov

Tänk på att du kan visa kunskaper i alla situationer under lektionerna också.

 

 

Uppgifter

Matriser

Ma
Kunskapskrav från Lgr11

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
PROBLEM-LÖSNING
Formulera och lösa problem samt värdera valda strategier och metoder.
Du behöver göra omprov i problemlösning.
Du beskriver ett problem med en figur och löser E-problemet. Du gör ett försök till en alternativ lösning, värderar lösningarna och motiverar kort varför svaret är rimligt eller lagom noga. Du motiverar kort varför en av lösningarna är bäst.
Du försöker göra en formel som beskriver lösningen av ett problem och löser C-problemet. Du gör en alternativ lösning, värderar lösningarna och motiverar varför svaret är rimligt och lagom noga. Du motiverar varför en lösning är bäst genom att jämföra två lösningar.
Du gör en fungerande formel som beskriver lösningen av ett problem och löser A-problemet. Du gör två alternativa lösningar, värderar lösningarna och motiverar på flera sätt varför svaret är rimlig och lagom noga. Du motiverar varför en lösning är bäst genom att jämföra lösningarnas för- och nackdelar.
BEGREPP
Använda och analysera begrepp och samband mellan begrepp.
Du behöver fortsätta med E-testet inom Begrepp.
Du klarar uppgifterna om begrepp på E-testet. Du beskriver olika begrepp och hur två begrepp hänger ihop på ett sätt.
Du klarar uppgifterna om begrepp på C-testet. Du beskriver begrepp och hur två begrepp hänger ihop på två olika sätt.
Du klarar uppgifterna om begrepp på A-testet. Du beskriver begrepp och hur begrepp hänger ihop på flera olika sätt.
METODER
Välja och använda lämpliga metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Du behöver fortsätta med E-testet inom Metoder.
Du löser E-problemet på provet och motiverar kort varför en av lösningarna är bäst. Du klarar uppgifterna om metoder på E-testet.
Du löser C-problemet på provet och motiverar vilken lösning som är bäst genom att jämföra två lösningar. Du klarar uppgifterna om metoder på C-testet.
Du löser A-problemet på provet och motiverar vilken lösning som är bäst genom att jämföra lösningarnas för- och nackdelar. Du klarar uppgifterna om metoder på A-testet
RESONEMANG
Föra och följa resonemang.
På omprov i problemlösning behöver du kunna motivera svarets rimlighet och noggrannhet.
Du skriver kort för- och nackdelar med olika lösningar och motiverar kort varför svaret är rimligt eller lagom noga.
Du skriver för- och nackdelar med olika lösningar och motiverar varför svaret är rimligt och lagom noga.
Du skriver utförligt för- och nackdelar med olika lösningar och motiverar på flera sätt varför svaret är rimligt och lagom noga.
KOMMUNIKATION
Använda olika uttrycksformer i diskussioner om frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Du behöver göra omprov om uttrycksformer.
Du visar hur du löser ett problem. Du frågar och förklarar kortfattat under lektionerna. Du väljer vilken beskrivning av olika begrepp som är bäst.
Du visar tydligt hur du löser ett problem. Du frågar och förklarar om just det som behöver förklaras under lektonerna. Du väljer vilken beskrivning av olika begrepp som är bäst och motiverar varför.
Du skriver för varje steg vad du beräknar när du löser ett problem. Du berättar om hur du tänker och lyssnar aktivt på andra under lektonerna. Du väljer vilken beskrivning av olika begrepp som passar bäst i olika sammanhang och motiverar varför.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: