Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Block 5 - Systematik, evolution och etologi Biologi 1 NA19B VT20

Skapad 2020-04-14 10:01 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Biologi
Hur utvecklades livet? Varför? Och vad har vi för liv?

Innehåll

 Planering Block 5 – Systematik, Evolution och Etologi (23 lektioner) 

Centralt innehåll: Evolution    Bygger på Kap 4, 5 och 6 (och 7) i läromedlet på ne.se. 

  • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst och utveckling. 

  • Evolutionens mekanismer, till exempel naturligt urval och sexuell selektion samt deras betydelse för artbildning. 

  • Organismers beteende samt beteendets betydelse för överlevnad och reproduktiv framgång. 

  • Släktträd och principer för indelning av organismvärlden. Organismernas huvudgrupper och evolutionära historia. 

  • Biologins idéhistoria med tyngdpunkt på evolutionen. 

 


V.16 

TisÖvning i grupper på Teams. Sortera händelser i rätt ordning, visa upp för mig innan lektionen är slut. 

TorGmg 1 – Systematik (bygger på kap 4.1 i ne) + Film ”Klassifikation av levande ting” (12 min) + övning: sortera arterDeadline för rapporten om heritabilitet 

V. 17 

MånGmg 2 – Livets utveckling (bygger på kap 4.2 i ne) 

TisGmg 3 – Djurens utveckling (bygger på kap 4.3 i ne)  

Tor: Gmg 4 – Djurens utveckling, dagens djurgrupper (bygger på kap 4.3 + 4.4 i ne) 

V. 18 

Mån: Jobba med ne 5.1 

TisJobba med ne 5.2 

Tor: Se fem små filmer + jobba med frågor till dessa (jag är på samverkan)  

V. 19 

Mån: Jobba med  ne 5.3 

TisJobba med evolutionsövning (inför prov) i smågrupper 

Torne 5.4 

V. 20 

Månne 5.5 + 5.6 

Tisne 5.7 + 5.8 

Tor: Film "Finns det någon gud?" + frågor 

V. 21 

Mån: Plugg och repetition 

TisProv Block 5 Evolution, 19/5 

Tor: Kristihimmelsfärd 

 

Observera att planeringen nedan är preliminär och kan komma att förändras.

 

V. 22 

MånGmg 6 – Människans evolution  

Tis: Studiedag 

Tor: Starta etologiavsnitt med inlämningsuppgift som skrivs på tid (enligt NA17B). Film “Temple Grandin 

v. 23 

MånFilm “Temple Grandin 

Tis: Genomgång eller ne.se 

Tor: Genomgång eller ne.se 

V. 24 

Mån: Skrivuppgift på lektionstid 

Tis: Extra lektion/Betygssamtal 

Tor: Skolavslutning 

 

  

Matriser

Bio
Biologi 1 - Matris för skrivuppgift om Etologi

Matris för skrivuppgift i Etologi

E
C
A
Redogör för begrepp, modeller och teorier
Du redogör översiktligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier kring djurs beteenden. Du använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor
Du redogör utförligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier kring djurs beteenden. Du använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor
Du redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp, modeller, teorier kring djurs beteenden. Du använder dessa med med säkerhet för att söka svar på frågor
Förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor
Du analyserar och söker svar på enkla frågor i bekanta med tillfredsställande resultat.
Du analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta med tillfredställande resultat.
Du analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta och nya situationer med gott resultat.
Kunskaper om biologins betydelse för människa och samhälle
Du diskuterar översiktligt frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för du fram enkla argument och redogör översiktligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande
Du diskuterar utförligt frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för du fram välgrundade argument och redogör utförligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande
Du diskuterar utförligt och nyanserat komplexa frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för du fram välgrundade och nyanserade argument och redogör utförligt och nyanserat för konsekvenser av flera tänkbart ställningstagande
Förmåga att använda kunskaper i biologi för att kommunicera
Du använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till viss del din kommunikation till syfte och sammanhang.
Du använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor de din kommunikation till syfte och sammanhang.
Du använder med säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del din kommunikation till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: