Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Transspråkande på fritidshemmet

Skapad 2020-04-14 09:48 i Sandlyckeskolan Båstad
Grundskola F
Alla språk är språk för lärande och identitetsutveckling! I våra rum finns en språklig mångfald som vi vill ta tillvara på för att gynna lärandet och identitetsutvecklingen.

Innehåll

 

Syfte och bakgrund

På ett medvetet sätt vill vi använda elevernas flerspråkighet som en resurs i undervisningen. Genom interaktion och social samvaro vill vi väcka intresse och nyfikenhet för varandras språk. Syftet med aktiviteterna är att eleverna ska få förståelse för varandras olika språk och kulturer, samt främja elevens språkande. Vi vill medverka till ett interkulturellt förhållningssätt på fritidshemmet som skapar möjligheter till förståelse och samlevnad i ett mångfaldssamhälle.

 

Hur gör vi detta?

Vi vill väcka intresse och nyfikenhet för varandras olika språk och kulturer men även utveckla förståelse för varandras olikheter genom att

uppmuntra eleverna att samtala och använda sig av olika uttrycksformer och språk för att kommunicera. 

Vi kommer att;

 • Leka lekar
 • Jobba med ord och fraser
 • Använda olika uttryck
 • Jobba med bildspråk
 • Utnyttja kamratlärandet och det kunskapsutvecklande samtalet
 • Använda digitala verktyg och medier t.ex Kahoot och Polyglutt

 

 MÅL

Ett positivt förhållningssätt till och bekräftelse av flerspråkiga elevers språkliga resurser.

Stärka identitetsutvecklingen.

Kopplingar till läroplanen

 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: