Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No-årstidsväxlingar och vintern

Skapad 2020-04-14 10:05 i Nybohovsskolan Stockholm Grundskolor
Istället för "Mall för pedagogisk planering Nybohovsskolan" i rubriken, skriv; Årskurs + ämne + egen rubrik Ingresstext: En sammanfattande text om området, gärna något som får eleverna nyfikna på området eller med verklighetsanknytning. Varför ska vi arbeta med detta?
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Vad händer egentligen i naturen i de olika årstiderna? Vad gör djuren på vintern och hur klarar sig både växter och djur i naturen när de blir så kallt ute?

Innehåll

 

Vad ska vi arbeta med? Vi ska se hur naturen förändras genom de olika årstiderna. Vi kommer att titta lite närmare på vad som händer på vintern med naturen och se vad både djur och natur gör på vintern för att klara sig när kylan kommer.

 

 

 

Vecka: 48-12

 

 

 

Syfte: Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av systematiska undersökningar.

 

 

 

Mål: Du ska känna till vad som händer i naturen i de olika årstiderna. Du ska veta vad som händer med djur och natur under vintern. 

 

 

 

Arbetssätt:

Vi kommer att gå ut och titta på hur naturen förändras. 

Göra enkla observationer om hur naturen förändras. 

Titta på film.

Lärarledda lektioner

Jobba enskilt och i par/grupp. 

Lyssna/läsa faktatext.

Skriva egen faktatext.

 

 

 

Kunskapskrav: 

 

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter. 

 

 

 

Bedömingsform: Du bedöms genom ditt deltagande på lektionerna samt genom samtal och det arbete du gör på lektionerna. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: