Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia- 1500-1800-talet

Skapad 2020-04-14 10:14 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Du ska jobba med den svenska statens uppbyggnad, kungarnas stärkta makt, häxprocesserna och resonera runt olika framställningar av Stormaktstiden och vad det beror på.
Grundskola 5 – 6 Historia
I detta arbetsområde kommer vi att lära oss om vad som hände efter medeltiden fram till ca 1850-talet.

Innehåll

Syfte: Få kunskap om hur det var i Sverige efter medeltiden och fram till 1700-talet.

Hur förändrades Sverige när det gäller handel, livsvillkor och kyrkan? Vilka viktiga personer drev förändringen framåt?

Centralt innehåll som arbetsområdet berör:

Beskrivning av arbetsområdet:

Du jobbar med "Historia Utkik" enligt planeringen, tittar på filmer från SO-rummet och jobbar med diskussionsfrågor.

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

 • Hur väl du kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, samhälle, politik och vardagsliv och beskriva samband mellan olika perioder.
 • Hur väl du kan visa hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och hur du motiverar ditt resonemang.
 • Hur du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor.
 • Hur väl du kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader av historiska händelser, personer och tidsperioder.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
  Hi  4-6
 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
  Hi  4-6
 • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Stormaktstiden

Nivå E
Nivå C
Nivå A
- Jobba med "Historia Utkik". - Film med efterföljande diskussioner. - kunskapstest
 • Hi  E 6
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under Stormaktstiden. Du visar att du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under Stormaktstiden. Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika Stormaktstiden. Du visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Förmåga 2
- Levnadsvillkor förr och nu. - Diskussioner; Hur olika historiska händelser tolkas och framställs.
 • Hi  E 6
Du kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Du kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Du kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Förmåga 3
- Resonera om skillnader och likheter nu och då. Vilka spår från Stormaktstiden vi kan se.
 • Hi  E 6
Du visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar ditt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Du visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar ditt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Du visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar ditt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Förmåga 4
- Söka information från olika källor som böcker, läromedel, film och internetsidor.
 • Hi  E 6
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: