Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor

Skapad 2020-04-14 11:00 i Eriksbergsskolan Uppsala
Grundskola 7 Svenska som andraspråk
Du kommer att arbeta med sagor. Du får träna på att läsa och förstå men också att skriva en saga. Du får jobba med att beskriva miljöer och personer.

Innehåll

Lektion 1

Vi läser Skönheten och odjuret och svarar på frågor som är på, mellan och bortom raderna.

 

Lektion 2

Vi går igenom vad sagor är och vad som kännetecknar sagor. Sagans struktur och typiska drag.

Vi skriver en sammanfattning på Skönheten och odjuret i Teams, under uppgifter.

 

Lektion 3

Genomgång:

Sagans språk

Adjektiv, synonymer och motsatsord

Uppgifter: adjektiv, synonymer och motsatsord

 

Lektion 4

Fortsättning Sagans språk - liknelser

Genomgång:

Tempus  -verbets tidsformer

Övning: tempus

 

Lektion 5

Skriva en stafettsaga

 

Lektion 6

Vi läser en ny saga "Röda gärin Jr"

Samtala och förstå - vi svarar på frågor till sagan

 

Lektion 7

Repetition sagans struktur och typiska drag

Börja planera din saga

 

Lektion 8, 9 och 10

Bedömningsuppgift

Skriv din saga

 

Lektion 11 - Bedömning

Att ge och få respons

Bearbeta text

 

Lektion 12 och 13

Bedömningsuppgift

Läsförståelse - Den fula ankungen

Svara på frågor och skriva en sammanfattning

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  SvA  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  SvA  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 9
 • Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
  SvA  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: