Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Minecraft kulbana

Skapad 2020-04-14 10:58 i Okome skola Falkenberg
Grundskola 3 Slöjd
I det här arbetsområdet får du med inspiration av Minecraft bygga en kulbana. Vi kommer lära oss att göra en ritning, såga rakt och spika med lagom lång spik.

Innehåll

Följande mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet:

- formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

- välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

- analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

- tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

 

Begrepp

Jämna siffror

Linjal

Såglåda

Trådspik

Penhammare

Hovtång

Borrskruvdragare

Tving

Borra

Spika

 

Undervisning

Lektion 1

Du kommer att börja med att se filmer hur arbetsområdet är tänkt för att du ska få en förförståelse.

Sedan kommer du få cm-rutat A4-papper som begränsar storleken på ditt arbete. Grunden för varje block är 2x2 cm.

Skriv ut måtten på dina bitar på skissen

Lägg detta i uppgift 1, Ideutveckling och överväganden.

 

Lektion 2 och framåt

Nu kommer du att få såga och slipa dina bitar för att så småningom fästa dem på botten skivan.

 

 

För varje moment eller efter varje lektion tar du kort och lägger i uppgift 2, framställning.

 

När du är klar med ditt arbete gör du en värdering av din arbetsinsats i uppgift 3, värdering av arbetsinsatsen.

 

Bedömning

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du

 • arbetat med olika redskap och verktyg 
 • valt form och varför 
 • arbetat under hela arbetsprocessen från idé till värdering
 • hur du har samarbetat med din lärkompis och lärgrupp.
 • hur du kan arbeta efter muntliga instruktioner och löser uppkomna problem.
 • redovisat ditt slöjdarbete muntligt
 • hur du använder slöjdbegrepp.

Lektionerna avslutas med att ni diskuterar olika begrepp mm. Du får också lägga 1-3 popcorn i vår burk för att bedöma vad du själv tycker om din arbetsinsats på lektionen.

Uppgifter

 • 1. KULBANA. Idéutveckling och överväganden.

 • 2. KULBANA. Framställning.

 • 3: KULBANA. Värdering av arbetsprocessen

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.
  Sl  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: