Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik momentplanering v.16-v.22

Skapad 2020-04-14 11:47 i Vinsta grundskola västra Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Teknik
Tryck på Innehåll för att läsa vidare

Innehåll

Teknik åk 9  

VT v.16 – v.22  

Momentplanering   

 

Namn: Materialteknik och hållbar utveckling

Termin: VT 2020

Ämne: Teknik 

Datum: VT v. 16 – v. 22 

 

1.     Varför ska vi arbeta med det här? (förmågor, lgr11)  

 

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

-       identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

-       identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

-       använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

-       värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

-        analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid. 

  

2.     Det här kommer du att få undervisning om: (centralt innehåll)  

  

-        Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.

-        Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar

-        Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i någon industriell process, till exempel papperstillverkning och livsmedelstillverkning.

-        Dokumentation i form av digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp.

-        Skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

-        Internet. Systemens fördelar, risker och begränsningar.

-        Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.

 

3.      Så här kommer vi att arbeta: (arbetssätt)  

-       Genomgångar, klassdiskussioner   

-       Kursboken Teknik Direkt, s. 158-169

-       Studi-filmer

 

4.     Så här kommer dina kunskaper att bedömas: (bedömningsunderlag)   

-       Inlämningsuppgift fredag vecka 20: Från råvara till produkt   

-       Muntlig redovisning av inlämningsuppgiften vecka 21

-       Klass diskussioner

 

 

Veckoplanering;

 

Vecka   

Område   

Litteratur  

16

-       Materialegenskaper

 

 

-       Livscykelanalys

 

-       Påbörja med inlämningsuppgiften

 

Teknik Direkt s. 158-169

Studi-filmer

 

Anteckningsstöd

 

Pålitliga internetkällor

17

Fortsätt arbeta vidare med inlämningsuppgiften, steg för steg instruktioner står i uppgiften

 

18

Fortsätt arbeta vidare med inlämningsuppgiften, steg för steg instruktioner står i uppgiften

 

19

Fortsätt arbeta vidare med inlämningsuppgiften, steg för steg instruktioner står i uppgiften

 

20

INLÄMNING: Från råvara till produkt (fredag)

 

21

MUNTLIG REDOVISNING av inlämningsuppgiften

 

22

Kompletteringar & betygssamtal

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: