Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bronsåldern

Skapad 2020-04-14 12:38 i Dalhemsskolan Helsingborg
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3) Svenska Svenska som andraspråk Historia
Bronsåldern 1800-500 fkr Efter den långa stenåldern som varade i ca 12000 år började man lära sig att använda metaller. Handelsmän från Norden åkte med sina skepp söderut för att byta skinn, torkad fisk, boskap och bärnsten mot fina bronsföremål. Hällristningar berättar om livet på bronsåldern. I Tanum finns många fina hällristningar bevarade.

Innehåll

Målet med undervisningen är

du ska få kunskaper om:

 • varför tiden kallades för bronsåldern
 • hur livet såg ut för människorna som levde på bronsåldern
 • vad bronsålderns människor trodde om livet och döden
 • vilka spår från bronsåldern vi kan hitta idag

samt 

 • du ska kunna göra några jämförelser mellan livet idag och livet på bronsåldern  
 • skriva en berättande text om bronsåldern där du har med begrepp som: hus, eld, kläder, mamma, pappa, barn, handel vapen, brons, smycken, hällristningar och tama djur på gården. 

Så här ska vi arbeta

Vi kommer läsa faktatexter och svara på frågor, se på film och tillsammans diskutera ord och begrepp. Du kommer skriva en berättande text om bronsåldern samt måla egna hällristningar.   

 

Bedömning

Skriver stödord från filmerna som du har som stöd i gruppsamtal.

Du ritar en teckning av bronsåldern så som du tror det kunde sett ut, utifrån dina erfarenheter du införskaffat via text, film och dialoger i klassen, där vissa specifika saker bör vara med som utmärker bronsåldern. 

Din berättande text innehåller ämnesspecifika ord och begrepp.

Deltar i samtal genom att besvara och ställa frågor samt ställer följdfrågor för att föra samtalet vidare.

Framför egna tankar och åsikter. Motiverar dem genom att koppla dem till fakta eller erfarenheter.

Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med hjälp av lämpliga ord och bilder som hör till ämnet.

Använder ord och begrepp kopplat till ämnet på ett lämpligt sätt och i rätt sammanhang.

.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  Hi  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  Hi  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  Hi  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  Hi   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  Hi   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: