Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling 2020

Skapad 2020-04-14 13:06 i Förskolan Furustugan Östhammar
Förskola
Vi kommer framöver att ha tema hållbar utveckling, både ekologiskt, ekonomiskt och socialt. ALLA kan göra skillnad. ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

Innehåll

 

Syfte 

Syftet med Hållbar utveckling är att barnen ska ges förutsättning till att utveckla sin förståelse och kunskap om hållbar utveckling. Att vi tillsammans ska ta första stegen i lärprocessen och utvecklingen till ett mer hållbart förhållande till vår värld.

Mål

Målet är att barnen ska få en förståelse och delaktighet när det gäller begreppet Hållbar Utveckling.

 

När

Vecka 16 - 18 2020

 

Vilka

Alla barn

 

Innehåll

                                             Vi kommer att arbeta med hållbar utveckling i dessa tre områden:

 

Social hållbarhet: 
Möjlighet att leva sig in i andra människors situation.
Respekt för alla människors lika värde

                                                                Vi är olika, men ändå lika bra. Familjer kan se olika ut. 

 

Ekonomisk hållbarhet:
 Hushålla med våra resurser, spara vatten, släcka lampor
Skapa av återvinningsmaterial
Rörelse är bra.
Minska vårt matsvinn.

                                                                                    God handhygien

 

Ekologisk hållbarhet:

Skräpplockardag

                                                                                        Källsortera

                                                                                  Skapa av återvinningsmaterial 

 

Hur

Som uppstart får barnen ett brev från Barbapapa och vi läser vi boken  "Barbapapa och Arken" med Barbapapa. Barbapapa kommer att vare med oss i alla aktiviteter. 

Barba-loppet. Vi springer en runda och pratar om vikten av att röra på sig. 

Återkommande besök på återvinningsstationen visar att barnen reagerar på nedskräpning i naturen och på gatorna. 

Vid matsituationer för vi ett samtal om matsvinn. 

Skräpplockardag med källsortering

Vi ser filmer från UR mm och läser böcker (Polyglutt) kring ämnet. 

Pedagogerna spelar upp små draman utifrån Hållbar utveckling. 

Gemensamma sångsamling med sånger utifrån hållbar utveckling. 

Kims lek med skräp.

Häxans hatt, barnen förvandlas precis som Barbafigurerna kan göra. 

I våra grupper har barnen redan gjort maraccas, fågelholk samt odlat. Samt gjort gemensamma hjärtan och kycklingar av skräp. 

Vi avslutar temat med ett gemensamt collage med jordklotet samt bilder runt som visar allt vi arbetat kring. 

 

Dokumentation

Unicum samt i stora lekrummet

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: