Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 3

Skapad 2020-04-14 14:18 i Parkskolan Kristianstad
Grundskola 3 Musik
Musik åk 3

Innehåll

 

 

 Musik

Målet med undervisningen är att du ska träna och utveckla dessa förmågor:

 • Använda rösten på olika sätt

 • Sjunga
 • Härma melodier, rytmer och rörelser

 • Röra dig till musik

 • Instrument indelning
 • Kunna uttrycka dina känslor och tankar till musikens påverkan

 Såhär kommer vi att arbeta:

 • Träna oss på att använda rösten på olika sätt

 • Sjunga tillsammans
 • Göra rörelse/danser till sång/musik

 • Träna olika rytmer med olika verktyg

 • Diskussioner
 • Musiklyssning

 • Du provar instrument

I bedömningen tittar jag på att:

 • Du använder din röst på olika sätt

 • Du sjunger med i de sånger vi sjunger
 • Du rör dig till musiken

 • Du testar instrument
 • Du härmar melodier, rytmer och rörelser

 • Du kan förklara och beskriva olika notvärden

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3

Matriser

Mu
Musik åk 3

Musik

------->
------->
------->
Jag
Eleven deltar i gemensam sång
deltar till viss del i gemensam sång.
deltar oftast i gemensam sång.
deltar alltid i gemensam sång.
Eleven kan spela en enkel slagverksstämma
härmar 1 enkel slagverksstämma.
spelar 2 enkla slagverksstämmor från en given rytm.
spelar 3 enkla slagverksstämmor från en given rytm och kan komma på och skriva ner en egen.
Eleven ger exempel på instrument från olika instrumentgrupper
namnger minst 1 instrument från de 4 olika instrument-grupperna. Jag kan känna igen hur 4 olika instrument låter.
namnger minst 2 instrument från de 4 olika instrument-grupperna. Jag kan känna igen hur 7 olika instrument låter.
namnger samtliga instrument från de 4 olika instrument-grupperna. Jag kan känna igen hur 10 olika instrument låter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: