Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur Sverige och EU styrs

Skapad 2020-04-14 14:36 i Fruängens skola Stockholm Grundskolor
Området i samhällskunskap handlar om hur Sverige styrs på olika nivåer och hur besluten inom EU påverkar oss i Sverige.
Grundskola 8 Samhällskunskap
Under veckorna 16-20 kommer vi att arbeta med ett område i samhällskunskap som handlar om hur Sverige styrs på olika nivåer. Vi kommer även att läsa om EU och hur besluten inom EU påverkar oss i Sverige.

Innehåll

Syftet med undervisningen är att du ska få svar pp följande frågor:

* Hur ser kommunens och landstingens organisation ut och vilka uppgifter har de?

* Hur går valet till riksdagen till och vilka uppgifter har riksdagen?

* Hur bildas en regering? Vilka olika typer av regeringar finns?

* Vilka uppgifter har regeringen?

* Hur påverkas Sverige av beslut som fattas inom EU?

Hur kommer vi att arbeta med arbetsområdet?

Vi kommer att ...

* ha gemensamma genomgångar

* arbeta med individuella övningar

* titta på några kortare filmer

* söka efter aktuell information på internet

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
  Sh  7-9
 • Europeiskt och nordiskt samarbete, dess bakgrund och innehåll.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
SO-bedömning ink. information

E
C
A
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper och kan använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. (förstå innebörden och kunna använda begreppen i olika sammanhang)
Du har goda kunskaper och kan använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper och kan använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Analys
Du kan föra enkla resonemang och beskriva enkla samband. Du beskriver enkla samband och till viss del underbyggda resonemang. (orsaker, konsekvenser, samband, jämförelser, för- och nackdelar, hitta lösningar, växla perspektiv)
Du kan föra relativt väl utvecklade resonemang och beskriva förhållandevis komplexa samband. Du beskriver förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang och beskriva komplexa samband. Du beskriver komplexa samband med utvecklade och väl underbyggda resonemang.
Diskussion
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några frågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv. (argumentera för en åsikt, föra ett logiskt resonemang)
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några frågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några frågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Söka information
Du kan söka information och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet. (veta hur man söker, väljer ut, kritiskt granskar information)
Du kan söka information och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet.
Du kan söka information och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: