Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokpodd

Skapad 2020-04-14 14:41 i Källbrinksskolan Huddinge
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Här blir du bedömd på bokpodden.

Innehåll

Här blir du bedömd på bokpodden.

Uppgifter

 • Bokpodd

 • Bokpodd

 • Bokpodd

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  C 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
  Sv  C 9
 • Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  C 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  C 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  A 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  Sv  A 9
 • Eleven för också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  A 9

Matriser

Sv SvA
Svenska Lärandematris Boksamtal år 7 ht19

Jag deltar i ett boksamtal

----->
----->
_____>
Delta i diskussionen
besvara frågor
jag besvarar frågorna samt framför åsikter om boken med enkla argument
jag besvarar frågorna samt framför åsikter med utvecklade argument
jag besvarar frågorna samt framför åsikter med välutvecklade argument
ge exempel
jag ger något exempel från boken
jag ger flera exempel ur boken mina exempel är relevanta
jag ger flera tydliga exempel ur boken mina exempel är relevanta och tar upp olika tankar
föra diskussionen framåt
jag lyssnar, ställer frågor och framför åsikter till viss del som för diskussionen framåt
jag lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionen framåt
jag lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionen framåt och utvecklar diskussionen
Låta alla komma till tals
låta alla komma till tals vänta på min tur tala tydligt vara engagerad
jag låter alla komma till tals, väntar på min tur, talar tydligt och är till viss del engagerad
jag tänker medvetet på att alla kommer till tals, väntar på min tur, talar tydligt och är engagerad
jag tänker medvetet på att alla kommer till tals, väntar på min tur, talar tydligt och är engagerad genom hela diskussionen
Läsförståelse
sammanfatta texter och beskriver vad som händer och varför
jag besvarar frågorna och gör enkla sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett ganska bra sätt när och varför saker händer.
jag besvarar frågorna och gör utvecklade sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett bra sätt när och varför saker händer.
jag besvarar frågorna gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett mycket bra sätt när och varför saker händer.
förstå och kan diskutera budskap
jag förstår och diskuterar tydliga budskap i boken
jag förstår och diskuterar tydliga budskap samt budskap som kan läsas mellan raderna i boken på ett utvecklat sätt.
jag förstår och diskuterar dolda budskap i boken på ett välutvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: