Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utevistelse

Skapad 2020-04-14 15:29 i Österängs förskola Kristianstad
Förskola
Nu är våren här!!!

Innehåll

Detta ger oss möjlighet att genomföra fler aktiviteter ute och att vi kan vara ute mycket längre än tidigare.Vi kommer framöver att vara ute på förmiddagen kl 08:30 -11:00.Vi tar då ut material som är lämpat för utelek samt att planerad undervisning kommer genomföras ute eller i rum där dörrar är vidöppna.Tillsammans utforskar vi vår närmiljö och använder material som vanligtvis används inne t.ex. penna och papper.Vi kommer att ha planerade aktiviteter utomhus där vi till exempel arbetar med digitala verktyg. Barnen kommer att erbjudas en variation i lekmaterial för att kunna bredda deras lekintresse. Även utemiljön kan vara föränderlig då vi växelvis tänker utnyttja gården, gröningen och atriumgården.

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: