Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknikuppgift: Från råvara till produkt

Skapad 2020-04-14 15:37 i Vinsta grundskola västra Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Teknik
Tryck på Innehåll för att läsa vidare

Innehåll

Gör en livscykelanalys av en produkt och analysera produktens miljöpåverkan

Uppgift: Från råvara till produkt

Teknik VT20, årskurs 9

 

De flesta livscykelanalyser visar en produkts liv från "vaggan till graven". Genom att analysera de steg som en produkt går igenom får vi veta vilken miljöpåverkan produkten har. Målet med en livscykelanalys är att kunna ge förslag på förändringar som kan minska produktens miljöpåverkan, för att produkten inte ska gå från "vaggan till graven", utan från "vaggan till vaggan".

Målbeskrivning och omfattning

 

1. Arbeta enskilt

2. Välj en produkt som du vill göra er livscykelanalys av. Det kan till exempel vara ett livsmedel, ett klädesplagg, en mobiltelefon eller en möbel.

3. Bestäm vad det är du vill veta och hur omfattande din livscykelanalys ska vara. Ska du titta på råvaruutvinningen, tillverkningen, försäljningen, användningen samt vad som händer med den förbrukade produkten? Eller ska du fokusera på endast några av stegen i produktens liv?

4. Meddela din lärare vilken produkt du har valt samt hur omfattande din livscykelanalys ska vara.

 

Inventering

1. Fortsätt arbeta enskilt.

2. Skapa ett flödesschema för din produkt utifrån den omfattning du har valt.

3. Nedan ser du ett exempel på ett flödesschema för en T-shirt. 

 

 

 

 

 

4. Ta reda på så mycket som möjligt om produkten. Sök på internet, ring eller skriv till tillverkaren eller fråga i en butik.

- Vilka material är produkten gjort av?

- Hur framställs och bearbetas råvarorna?

- Vilka fördelar har dessa material?

- Vilka nackdelar har materialen?

- Varför har man använt dessa material (fysikaliska, kemiska egenskaper, värmtålighet, hållfasthet) till just denna produkt?

- hur tillverkas produkten?

- Vilka krav ställs på produkten som gör att man valt dessa material?

- Hur har produkten utvecklats genom historien?

- Vad har drivit fram utvecklingen av produkten?

- Vilka och vems behov tillfredsställer denna produkt?

- Finns det alternativa produkter som gör samma sak på ett bättre/sämre sätt?

- Hur vanlig är produkten i Sverige? Globalt?

- Hur ser framtiden ut för denna produkt?  

5. Kom ihåg att skriva ner de källor som du använder för att hämta din information.

Miljöpåverkansbedömning

 

1. Fortsätt arbeta enskilt. 

2. Utgå ifrån den information du har om din produkt samt ditt flödesschema och analysera var i produktens livscykel som den påverkar miljön. 

3. Du kan utgå ifrån följande frågor för att analysera miljöpåverkan:

  1. I vilken del av produktens livscykel används mest vatten?
  2. I vilken del av produktens livscykel används mest kemikalier?
  3. Vilken av transporterna orsakar störst koldioxidutsläpp?
  4. I vilken del av produktens livscykel används mest energi?
  5. I vilken del av produktens livscykel görs mest utsläpp i mark/luft/vatten?
  6. Vem betalar priset för produktens miljöpåverkan? Hur?

 

Tolkning

 

1. Fortsätt arbeta enskilt.

2. Fundera på hur produktens livscykel kan bli mer hållbar. Titta på flödesschemat och fundera på var det går att göra förändringar för att minska miljöpåverkan.

3. Fundera också på hur produkten kan gå från "vaggan till vaggan" i stället för från "vaggan till graven". Vilka förändringar behöver genomföras?

4. Gör ett nytt flödesschema med en mer hållbar livscykel där du försöker visa hur produkten kan gå från "vaggan till vaggan" i stället för från "vaggan till graven".

 

Tips om bra källor:

-       Teknik Direkt (kursboken)

-       Andra teknikböcker i biblioteket

-       Anteckningsstöd på skolplattformen

-       Logg in på Studi.se >> tryck på Ämne >> välj ’Teknik’ >> välj ’Hållfasta och stabila konstruktioner’ >> Under Material finns det 11 bra filmer om materialvetenskap. Filmerna har jag även tilldelat till er, titta under uppgifter.   

-       Pålitliga internetkällor som tex skolverkets hemsida, naturskyddsföreningen och universitets hemsidor;  

-       https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/hallbar-utveckling-pa-tekniskt-inriktade-yrkesprogram#h-Hurgormanenlivscykelanalysenbeskrivningavlivscykelanalysen

-       https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/folj-t-shirten

-       https://www.slu.se/institutioner/energi-teknik/forskning/lca/vadar/

-       Ring eller skriv till tillverkaren eller fråga i en butik

 

Viktigt att veta om plagiat

Plagiat är bland annat:

-       Att använda någon annans text utan att alls nämna källa.

-       Att använda en annans text som sin egen genom att ha ändrat texten i mindre delar (s.k. slavisk kopiering, några ord har bytts ut, ordföljden har ändrats lite osv.).

-       Ordagranna citat där källan anges men där det inte framgår att det är ett citat och inte endast en referens (den s.k. copy paste-metoden).

-       Att använda en något ändrad text så att källan har angetts (copy paste-metoden i kombination med slavisk kopiering).

Vid plagiat kommer din uppgift att förklaras ogiltig. Jag kommer informera rektorn och även kontakta dina vårdnadshavare.   

 

Inlämning + muntlig redovisning:

Du ska skriva minst 500ord (max 1000 ord) där du redovisar din produkts livscykel utifrån: (a) målbeskrivning och omfattning, (b) inventering, (c) miljöpåverkansbedömning, (d) tolkning. Ett flödesschema som visar produktens miljöpåverkan ska också vara med.

Lämna in senast 15 maj 2020. Mejla din inlämning till mig på: zahra.hassan@edu.stockholm.se 

Muntlig redovisning av din inlämning vecka 21. Du får gärna använda PowerPoint för din muntliga redovisning.   

 

 

 

 

 

Bedömningsmatris

E

C

A

Du beskriver vilken eller vilka råvaror produkten är gjord av på ett enkelt sätt.

Du kan beskriva hur råvaran bearbetad till material och produkten tillverkas.

Du förklarar varför just detta material används i din produkt och jämför olika materials egenskaper. 

Du beskriver enkla likheter och skillnader mellan några olika material och deras användning.

Du resonerar kring hur materialens egenskaper samverkar för att ge bättre funktion.

Du för utvecklade resonemang kring materialens användning med tekniska kunskaper som grund.

Du resonerar kring hur materialens egenskaper samverkar för att ge bättre funktion och ger exempel på andra, liknande lösningar.

Du för väl utvecklade resonemang kring materialens användning med tekniska kunskaper som grund.

 

Du beskriver vad produkten används till.

Du beskriver hur produkten förändrats genom tiden.

Du förklara varför produkten ser ut som den gör och hur den kan tänkas se ut i framtiden.

Hur länge håller produkten och vad händer när den är färdiganvänd. 

Du beskriver vad som händer med materialet vid återvinning.

Du resonerar kring materiens oförstörbarhet och energins användning.

Du beskriver på ett enkelt sätt hur produkten påverkar miljön vid tillverkning, användning och återvinning. 

Du beskriver på ett utvecklat sätt hur produkten påverkar miljön vid tillverkning, användning och återvinning. 

Du beskriver hur miljön påverkas i flera steg

Du beskriver på ett väl utvecklat sätt hur produkten påverkar miljön vid tillverkning, användning och återvinning. 

Du ger exempel på hur miljöpåverkan kan minskas både lokalt och globalt.

Ett flödesschema som visar ett steg av produktens miljöpåverkan från råvaruutvinning till förbrukad produkt.

Ett flödesschema som visar några steg av produktens miljöpåverkan från råvaruutvinning till förbrukad produkt

Ett flödesschema som visar alla steg av produktens miljöpåverkan från råvaruutvinning till förbrukad produkt

Du använder en källa och hänvisar till denna

Du använder mer än en källa och resonerar kring källornas trovärdighet 

Du kan själv hitta relevant information till ditt arbete. Du använder olika källor och kan tolka deras trovärdighet. Du jämför fakta från olika källor.

                                                                                                                                                        

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: