Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2020-04-14 15:52 i Förskolan Furustugan Östhammar
Förskola
Under tre veckor kommer vi att arbeta med hållbar utveckling på hela förskolan.

Innehåll

Bakgrund och syfte:

Under tre veckor ska vi arbeta med hållbar utveckling på hela förskolan. Barnen har visat intresse för att plocka skräp när vi är till skogen och lägga det i containrarna vid återvinningen. Vi vill därför lära dem mera om vad de olika symbolerna betyder och vad som ska återvinnas.

Mål:

 

Barnen utvecklar ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

 

Barnen utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan,

 

Barnen utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

 

Barnen utvecklar ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

 

Barnen utvecklar sin förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

                                                                                       (Lpfö 18 s.12, 15 och 16 )

 

Avdelningens mål:

 

Vi vill att barnen ska skapa en helikopter av återvunnet material och av naturföremål efter sin egen förmåga.

 

Att barnen ska få förståelse för varför vi återvinner material och vad som händer med de saker vi lägger i återvinningscontainrarna.

 

Barnen ska få se hur kretsloppet fungerar utifrån ett växtperspektiv.’

Metod:

Vi kommer att använda oss av filmer från Urplay som heter Barr och Pinne räddar världen. Dessa filmer tar upp ämne som berör återvinning och skräp i naturen bl a.

 

Vi kommer även att använda oss av Alfons genom att han har en egen återvinningsstation, boken Aja baja Alfons Åberg där han bygger en helikopter. Utifrån det ska barnen sedan skapa sin egen helikopter med hjälp av mjölkartonger, andra katronger och naturmaterial som vi antingen plockar på gården eller i skogen.

 

Barnen ska även få plantera ärtor i mjölkartonger som vi sätter ett Alfonsansikte på, när ärtorna börjar växa blir det Alfons hår.

 

Vi kommer även att arbeta med vilka olika material man kan återvinna och vid vilken symbol det ska ligga. Vi kommer även att prata med barnen om vad som händer med skräpet som vi återvinner. Till hjälp kommer vi att använda oss av materialvärldens skräprobotar.

 

På hela huset är vi även med på Håll Sverige Rents skräpplockardag. 

Dokumentation

Vi dokumenterar arbetet dels med hjälp av bilder som läggs ut på unikum. Helikoptern kommer bli en dokumentation i sig. Alfons återvinningsstation blir både en dokumentation och en pågående aktivitet.

Analys och reflektion:

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: