Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och procent

Skapad 2020-04-14 15:55 i Brearedsskolan Halmstad
Vi utvecklar våra kunskaper om tal i decimal-, bråk- och procentform
Grundskola 5 Matematik
Under detta arbetsområde kommer vi få fördjupa våra kunskaper kring att växla mellan tal i procent-, decimal- och bråkform. Vi kommer lära oss hur man adderar och subtraherar tal i bråkform. Vi kommer arbeta med begreppen: procent, tal i procentform, blandad form, tal i bråkform och tal i decimalform

Innehåll

Avsnitt 1

 

Du ska kunna:

- veta vad bråktal, decimaltal och procent är, och kunna växla mellan enheterna (veta att till exempel 0,5 och 50% är samma sak som 1/2)

- kunna subtrahera och addera tal i bråkform, decimaltal och procent

- kunna skriva tal i bråkform och blandad form (till exempel att nio åttondelar är det samma som 9/8 och 1 1/8)

 

Vi ska göra:

- ha genomgångar och göra övningar i helklass eller grupp

- jobba på i boken

- kolla på förklarande filmer

 

 Du kommer att få en chans att visa vad du kan genom:

- att vara delaktig i genomgångar och övningar

- räkna på i boken

- göra provet

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: