Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religionskunskap - Kristendomen

Skapad 2020-04-14 15:59 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
I staden Betlehem i den romerska provinsen Palestina föddes en pojke som fick namnet Jesus. Som vuxen vandrade han omkring i Palestina och berättade om hur Gud ville att människor skulle vara mot varandra. Berättelserna om Jesus och hans budskap skrevs ner och spreds runt hela Medelhavet. Många människors liv förändrades efter detta. Efter några hundra år hade en ny religion skapats - KRISTENDOMEN!

Innehåll

Du ska under veckorna 17-22 arbeta med arbetsområdet Kristendomen. Vi kommer att läsa om kristendomens historia, dess grundläggande kännetecken och om kristendomens tre stora inriktningar. Du kommer i slutet av det här arbetsområdet att tillsammans med några klasskamrater planera och spela in ett podcastavsnitt med hjälp av din iPad och programmet Garageband.

 

Arbetsområdets stora fråga:

Vilka olika inriktningar finns det inom kristendomen – hur uppstod dessa inriktningar och vad skiljer dem åt och vad har de gemensamt?

 

Förmågorna som vi jobbar med:

 •  Analysförmågan
 • Kommunikativa förmågan
 • Begreppsförmågan
 • Informationshanteringsförmågan

Arbetssätt:

Vi kommer att arbeta med detta område genom att:

- Ha genomgångar med Powerpoint

- Läsa i läroboken

- Se på filmer om de olika inriktningarna

- Filmer med quiz i Studi-appen

- Gruppdiskussioner

- Muntlig bedömningsuppgift - "Podcastavsnittet"

För att klara momentet krävs att du...

 • … är aktiv på lektionerna och frågar om sånt du inte förstår.
 • … tar ansvar för dina studier. 
 • ... deltar aktivt i grupparbetet.

Detta kommer att bedömas:

 • Din insats under lektionerna. 
 • Din insats vid den muntliga bedömningsuppgiften.

Uppgifter

 • Muntlig bedömningsuppgift - Podcastavsnittet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9

Matriser

Re
Religionskunskap - Kristendomen

Du har inte nått målen för den här förmågan.
->
->
->
Analysförmågan
Du visar att du har grundläggande kunskaper om kristendomen genom att kunna förklara någon likhet och skillnad mellan kristendomens tre stora inriktningar.
Du visar att du har goda kunskaper om kristendomen genom att kunna förklara några likhet och skillnad mellan kristendomens tre stora inriktningar.
Du visar att du har mycket goda kunskaper om kristendomen genom att kunna förklara flera likheter och skillnader mellan kristendomens tre stora inriktningar.
Kommunikativ förmåga
Du visar att du har mycket goda kunskaper om kristendomen genom att kunna förklara flera likheter och skillnader mellan kristendomens tre stora inriktningar.
Du kan resonera och argumentera om likheter och skillnader mellan kristendomens tre stora inriktningar och gör det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan resonera och argumentera om likheter och skillnader mellan kristendomens tre stora inriktningar och gör det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Begreppsförmågan
Du visar att du kan använda några av arbetsområdets begrepp.
Du visar att du kan använda flera av arbetsområdets begrepp.
Du visar att du kan använda många av arbetsområdets begrepp.
Informationshanteringsförmågan
Du kan söka information och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan söka information och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan söka information och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: