Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sp 6 - La familia de María v.18-23

Skapad 2020-04-14 17:02 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
I det här området får du lära dig att berätta om din familj och beskriva personer.

Innehåll

Semana

Martes - tisdag

Jueves - torsdag

 

18

Text: La familia de María

Lyssna och genomgång av texten – skriftlig översättning

Veckodagar

Forts. med översättning + övningar s:76-81

Övning siffror

Veckodagar

Läxa: Ord och fraser från sid 74-75

Kortfilm – Mi familia

19

Text: La familia de María

Skriva en egen text om sin familj och utseende utifrån texten sid:74-75

 

Fortsätta skriva + göra klart övningarna till kapitlet (ev.extraövningar)

 

20

Alla ska ha skrivit klart sin text och sedan jobba med extraövningar

Rita ett familjeträd som en mindmap som du senare presenterar gruppvis (4 hörn)

Läxa: Öva på muntlig presentation (v.22)

 

21

Repetitionslektion – Grammatik- Genomgångar

Sid: 137-

 

Kristi himmelsfärds dag

 

 

22

Speed dating

Fortsätta med grammatik

Habla ya El presente

Länk nedan

 

Muntliga presentationer

 

23

Se på kortfilm/Leka

Se på kortfilm/Leka

 

Matriser

M2
La familia de Maria Sp6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Muntlig förmåga
 • M2  E 6
 • M2  E 6
 • M2  E 6
 • M2  C 6
 • M2  C 6
 • M2  C 6
 • M2  A 6
 • M2  A 6
 • M2  A 6
Du kan formulera dig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser, när du presenterar dig och andra. Du kan i samtal uttrycka dig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser, när du frågar och svarar. Du kan använda dig av någon strategi som löser enstaka enkla problem i interaktionen.
Du kan formulera dig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser, när du presenterar dig och andra. Du kan i samtal uttrycka dig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser, när du frågar och svarar. Du kan använda dig av någon strategi som löser enkla problem i interaktionen.
Du kan formulera dig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser, när du presenterar dig och andra. Du kan i samtal uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser. Du kan använda dig av några strategier som löser enkla problem i interaktionen
skriftlig förmåga
 • M2  E 6
 • M2  E 6
 • M2  E 6
 • M2  C 6
 • M2  C 6
 • M2  C 6
 • M2  A 6
 • M2  A 6
 • M2  A 6
Du kan skriva mycket enkla och i huvudsak begripliga texter, med enstaka vanliga ord och fraser, där du berättar om dig själv och andra. Du kan, i samtal/ interaktion, uttrycka dig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser, när du ställer enkla frågor och svarar Du kan använda dig av någon strategi som löser enstaka enkla problem i interaktionen.
Du kan skriva mycket enkla och begripliga texter, med vanliga ord och fraser, där du berättar om dig själv och andra. Du kan, i samtal/ interaktion, uttrycka dig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser, när du ställer enkla frågor och svarar. Du kan använda dig av någon strategi som löser enkla problem i interaktionen.
Du kan skriva enkla och relativt tydliga texter, med vanliga ord och fraser, där du berättar om dig själv och andra. Du kan, i samtal/ interaktion, uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser, när du ställer enkla frågor och svarar. Du kan använda dig av några strategier som löser enkla problem i interaktionen.
läsförståelse
 • M2  E 6
 • M2  E 6
 • M2  E 6
 • M2  C 6
 • M2  C 6
 • M2  C 6
 • M2  A 6
 • M2  A 6
 • M2  A 6
Du kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i korta, enkla texter där man berättar om sig själv och andra samt ställer frågor. Du visar din förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan förstå enkla ord och fraser i korta, enkla texter där man berättar om sig själv och andra samt ställer frågor. Du visar din förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i korta, enkla texter där man berättar om sig själv och andra samt ställer frågor. Du visar din förståelse genom att i enkel form kommentera innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
Hörförståelse
 • M2  E 6
 • M2  E 6
 • M2  E 6
 • M2  C 6
 • M2  C 6
 • M2  C 6
 • M2  A 6
 • M2  A 6
 • M2  A 6
Du kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo där man berättar om sig själv och andra. Du visar din förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Du kan använda dig av någon strategi för lyssnande
Du kan förstå enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo där man berättar om sig själv och andra . Du visar din förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Du kan använda dig av någon strategi för lyssnande.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo där man berättar om sig själv och andra. Du visar din förståelse genom att i enkel form kommentera innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Du kan använda dig av någon strategi för lyssnande.
Realia
 • M2  E 6
 • M2  C 6
 • M2  A 6
Du kommenterar i mycket enkel form några saker om landet Mexiko.
Du kommenterar i mycket enkel form några saker om landet Mexiko.
Eleven kommenterar i enkel form några saker om landet Mexiko.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: