Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upptäck samhälle, kap.1.

Skapad 2020-04-15 08:06 i Önnerödsskolan Härryda
Planering i samhällskunskap
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Vad är ett samhälle egentligen?

Innehåll

Syfte med undervisningen

Människor har i alla tider och i alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Det är alla människors ansvar att utveckla ett samhälle som präglas av demokratiska värden och att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Kunskaper i de samhällsorienterande ämnena ger människor förutsättningar att orientera sig i världen och ta ansvar för sitt handlande.

 Detta är ett inledande och övergripande kapitel om ämnet samhällskunskap. Vi kommer titta på olika anledningar till att vi lever tillsammans i samhällen, om lagar, regler och normer och orsaker och konsekvenser av olika fenomen. Vi kommer också titta på hur samhället förändrats under de senaste 200 åren.

Här är en lista med ord och begrepp som är viktiga för din förståelse av området

samhälle

förändring

lagar

regler

normer

orsaker

konsekvenser

Så här kan du visa dina kunskaper

Du kommer att visa dina kunskaper genom att svara på frågor i ditt arbetshäfte och genom att delta i samtal under lektionstid.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: