Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

9C Ekonomi samhällsresurser och fördelning vt 2020

Skapad 2020-04-15 08:40 i Domnarvets skola Borlänge
Ett arbete kring ekonomi i vardagen, nationellt och internationellt
Grundskola 9 Samhällskunskap
Hur hänger hushållens, företagens och det offentligas ekonomi samman? Vad beror förändringar i ekonomin på och vilka följder får dessa för individer och grupper? I detta område kommer vi jobba med det ekonomiska kretsloppet och hur delarna i detta hänger samman. Du kommer även att få läsa om vad låg -och högkonjunktur innebär och hur staten kan påverka dessa.

Innehåll

 Arbetssätt

Föreläsningar, uppgifter, film och diskussioner.

Tidsplan

v 18- v21

Arbetsmaterial

Samhällskunskapsboken utkik 7-9 och frågehäfte kopplat till det du skall kunna när kursen är klar. (det finns även länkar och filmer till hjälp i planeringen), häfte med arbetsuppgifter delas ut på lektionstid (finns även att ladda ned i unikum)

Vi kommer se på tre filmer, Vad är ekonomi? Det ekonomiska kretsloppet, Högkonjunktur och lågkonjunktur.

Filmer på studi.se, se filmerna nedan och svara på frågorna. Uppgifterna är delade med er.

https://app.studi.se/l/64911  film om utbud och efterfrågan, se filmen och gör de 3 quiz som finns till filmen

https://app.studi.se/l/64890  film om ekonomiskt kretslopp, se filmen och gör de 3 quiz som finns till filmen

 

Prov  v 21 ons 20 maj

Detta skall du kunna när kursen är klar:

Kunna förklara olika ekonomiska system och förklara hur de fungerar?

Kunna förklara ekonomins tre grundfrågor?

Kunna förklara, förstå och föra resonemang om hur vi påverkas av konkurrens

Kunna berätta om vad som påverkar prissättning och förklara begreppen utbud, efterfrågan och jämviktspris.

Kunna förklara vad som menas med ett ekonomiskt kretslopp och förstå dess innebörd.

Kunna förklara vad som menas med ordet inflation och hur det påverkar oss?

Kunna förklara vilka åtgärder som finns för att motverka för hög inflation?

Kunna förklara vad som menas med konjunkturer och hur dessa skapas och bryts?

Kunna förklara och föra resonemang kring begreppen BNP och HDI

Kunna uttrycka och värdera olika ståndpunkter kring frågor om ekonomi (ovanstående frågor)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veta vad en budget är? Göra en påhittad budget där du söker information om bla hyror och skatt.

Filmer och länkar

scb.se 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Planering och frågor att jobba med

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
  Sh  7-9
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Kunskapskrav arbetsområde ekonomi

E
C
A
Inlämningsuppgifter, klassdiskussioner och prov
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Inlämningsuppgifter, klassdiskussioner och prov
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
,Inlämningsuppgifter, klassdiskussioner och prov
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Inlämningsuppgifter, klassdiskussioner och prov
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra, och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra, och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra, och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
.Inlämningsuppgifter, klassdiskussioner och prov
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Inlämningsuppgifter, klassdiskussioner och prov
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: