Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi 7A

Skapad 2020-04-15 09:00 i Torpskolan Lerum
Energi och resurser 7b, Ljungviksskolan
Grundskola 7 – 9 Geografi
Namngeografi och Livsmiljöer

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetsområdet  är att du ska ges möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • Använda geografiska begrepp
 • utforska och analysera hur människan, samhället och naturen påverkar varandra
 • Kommunicera din analys på ett tydligt sätt

Centralt innehåll

Fas 1 - Namngeografi

 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.

Fas 2 - Livsmiljöer

 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Undervisning/Metoder

Repetition

Vi börjar med en repetition på världskartan för att alla ska ha en grund att stå på samt förstå avstånd, storleksrelationer och platser i olika delar av världen.

Presentationer/Läromedel

Du kommer att få ta del av flera presentationer där jag reder ut viktiga geografiska begrepp och förklarar hur dessa hänger ihop samt ger ett svar på varför, bland annat, det är olika klimat på olika platser samt växthuseffektens betydelse. 

Bedömning och redovisning

Bedömningen kommer att ske i flera steg/delar:

1. Kontinuerlig och formativ bedömning vilket betyder att allt du gör som visar på någon förmåga kommer att tas med i bedömningen. Under arbetsområdet kommer ni få några mindre övningar där du , utöver nedanstående, får möjligheten att visa både förmågor och kunskaper.

2. Eget arbete om klimatzoner och länder i olika delar av världen. 

3. Test - världens namngeografi samt kartor. Ni har nu gjort ett test och alla får, under arbetsområdet, möjligheten att göra testet i namngeografi igen.

Uppgifter

 • Klimatzoner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Matris Geografi 7A

Begrepp
Hur väl du använder begrepp som är viktiga för arbetsområdet.
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
Du visar att du förstår och använder vissa viktiga begrepp i dina resonemang.
Du visar att du förstår och använder flera viktiga begrepp på ett sätt som gör ditt resonemang tydligare.
Du visar att du förstår och använder flera viktiga begrepp på ett sätt som gör ditt resonemang mycket tydligt.
Fakta
Hur goda kunskaper du visar.
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
Du har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur.
Du har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur
Du har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur
Analys
Orsaker och konsekvenser
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Fakta
Hur säker du är på världens namngeografi.
Du har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Du har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: