Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur i världen

Skapad 2020-04-15 09:35 i Flygelskolan Lunds för- och grundskolor
Vi kommer att arbeta med djur i världen. Med hjälp av vår bibliotekarie kommer vi att lära oss om hur vi ska leta upp fakta om ett djur och hur vi ska veta om faktan är sann.
Grundskola 2 Svenska
Vi ska nu får lära oss om olika djur runt om i välden.

Innehåll

Syfte

Du ska få lära dig att leta upp information om ett djur i världen och värdera sanningen i informationen. Sedan ska du få skriva en faktaext om djuret.

Undervisningens innehåll: Vad?

Undervisningens innehåll: 

Vi kommer att:

 • välja var sitt djur i världen att arbeta med
 • prata om var vi kan söka information om olika djur
 • söka information på olika sätt 
 • värdera sanningen i informationen
 • skriva stödord
 • skriva faktatext

 

Kunskapskrav för årskurs 3

Bedömning

Det som vi kommer att bedöma är din förmåga att:

 • söka information om ditt djur
 • läsa och välja ut den informationen du behöver med hjälp av stödord
 • skriva en faktatext

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: