Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sannolikhet och statistik

Skapad 2020-04-15 09:57 i Östra grundskolan Huddinge
Grundskola F – 7
På den här kursen kommer du att få lära dig att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer. Vi kommer också att arbeta med tabeller, diagram och grafer. Hur tolkar man dessa och hur kan de användas för att beskriva resultat av olika undersökningar, t.ex med hjälp av digitala verktyg. Du kommer också få ta reda på hur olika lägesmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.

Innehåll

 

 

Planering i matematik åk 7

Syfte/Förmågor du kommer utveckla

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

Bedömning

Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området. 

Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

Arbetssätt

Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

 

Diagnoserna

Diagnoserna är ett hjälpmedel för dig att veta vad du behöver öva mera på, de bedöms ej.

Bedömningsunderlag

Skriftliga prov

Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning

 

 

   
 

 

X Kap 5 Sannolikhet och statistik

 

Centralt innehåll

Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.

Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, till exempel med hjälp av digitala verktyg.

Hur lägesmått kan användas för bedömning resultat vid statistiska undersökningar.

 


V.

Dag

Lektion

Sidor

15

Lek 1

5.1 Sannolikhet  

222-227

 

Lek 2

5.1 Sannolikhet 

 
 

Lek 3

5.2 Tabeller och diagram 

228- 232

16

Lek 1

5.2 Tabeller och diagram

 

 

Lek 2

5.3 Relativ frekvens 

233-238

 

Lek 3

5.3 Relativ frekvens

 

17

Lek 1

5.4 Lägesmått  

239-243

 

Lek 2

5.4 Lägesmått

 
 

Lek 3

5.5  Lägesmått från tabeller och diagram  

244-249

18

Lek 1

5.5  Lägesmått från tabeller och diagram

 

 

Lek 2

5.6 Cirkeldiagram  250-254

 

Lek 3

5.6 Cirkeldiagram  

 

19

Lek 1

Blandade uppgifter  

255- 257

 

Lek 2

Diagnos kap 5

 

 

Lek 3

Träna Tal / Utveckla tal/ Förmågorna i fokus  

258- 260

20

Lek 1

Repetition + Övningsprov

 

 

Lek 2

Repetition kap 5

 

 

Lek 3

Prov Kap 5 

 

21

Lek 1

Omprov

 

 

     

 

     

 

Uppgifter

  • Begrepp: Sannolikhet och statistik

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: