Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår och sommar

Skapad 2020-04-15 10:19 i Grunnebacka skola Kristinehamn
Genom att: - läsa texter ur läromedlet "Koll på NO" åk 4 - göra enkla fältundersökningar vad blommans delar heter - pollinering går till, insekternas jobb - fotosyntesens roll i växternas tillväxt - skriva en faktatext om en insekt, dess livscykel kommer du att lära dig blommans olika delar, vad som krävs för att ett frö ska gro och insekternas betydelse för blommans fortplantning. Fotosyntesen och vad den har för betydelse.
Grundskola 4 Biologi
Vi ska nu få lära oss lite om vårens och sommarens blommor, hur pollinering går till och insekter som är viktiga för detta.

Innehåll

Genom att:

- Läsa faktatexter ur "Koll på NO, åk 4"

- arbeta med frågor kring ämnet

- göra undersökningar kring "från frö till färdig växt"

ska du kunna:

- vad blommans delar heter

- hur pollinering går till

- viktiga insekter som utför blommornas pollinering

- hur fotosyntesen går till och kunna rita hur fotosyntesens process går till.

Du ska också kunna skriva ner din undersökning på ett naturvetenskapligt arbetssätt samt

skriva en faktatext om en insekt, dess livscykel och hur den hjälper blommorna med pollineringen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  A 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Bi  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
  Bi  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: