Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov svenska läsåret 19/20

Skapad 2020-04-15 10:56 i Vaxö skola Vaxholm Stad
Genrekunskap, förberedande arbete och genomförande av nationella prov i svenska.
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
Bedömning av nationella prov i Svenska.

Innehåll

Syftet med de nationella proven är att stödja en likvärdig och rättvis betygssättning. 

 • Delprov A prövar den muntliga förmågan. Det består av två delar där en förberedd redogörelse prövas i den ena delen och samtal i den andra.  Det muntliga delprovet genomfördes under ht 2019.
 • Delprov B1 och B2 prövar läsförståelse av skönlitterär text respektive sakprosatext. Ett texthäfte med skönlitterära texter, dikter och sakprosa av olika slag samt bilder (ca 16 sidor) finns som utgångspunkt för provuppgifterna som är av olika typ och svårighetsgrad. 

 

 • Delprov C1 och C2 prövar elevens förmåga att skriva två olika texttyper, varav den ena är en berättande text och den andra är en  instruerande text.

Bedömning

 • Nationella prov bedöms enligt de direktiv som finns angivna i skolverkets bedömningsinstruktioner. Resultatet för de olika delarna sammanvägs sedan i ett provbetyg. Sammanvägningar görs enligt instruktioner i skolverkets bedömningsanvisningar. .

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv

Matriser

Sv SvA
Nationella prov 2019-2020

Nationella prov i svenska 2019-2020

F
E
D
C
B
A
Del A
muntligt (presentation + samtal)
Del B
läsförståelse (del B1 + B2)
Del C
Berättande text (del C1)
Del C
Instruerande text (del C2)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: