Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och moral

Skapad 2020-04-15 12:01 i Fröknegårdskolan Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
I detta arbetsområde kommer du att läsa om etiska modeller – modeller som kan vägleda dig i hur du ska agera i situationer som den ovan. Du kommer att få diskutera vad som är goda handlingar och vad som är rätt, samt fördjupa dig i olika sätt att se på vad som är rätt och fel. Detta arbetsområde innebär en hel del diskussion, men även tillfällen då du får fundera kring vad du tycker är rätt och fel.

Innehåll

Detta arbetsområde syftar till att låta eleverna arbeta med de etiska modellerna och olika etiska dilemman. Eleverna kommer under arbetsområdet att få läsa om etiska modeller och sedan diskutera, reflektera och analysera kring vad som är rätt och fel, vad som är gott och vad som är ont.

Arbetsområdet innehåller texter om fyra olika etiska modeller: pliktetik, konsekvensetik, sinnelagsetik och dygdetik. Till de olika etiska modellerna finns det diskussionsunderlag eller aktiviteter att arbeta med. Detta för att eleverna ska få arbeta med flera olika perspektiv på etik.

Arbetsområdet avslutas med en aktivitet där eleverna kommer att få argumentera utifrån en viss etisk modell. Eleverna får här öva på att diskutera, resonera och argumentera kring olika etiska dilemman. De får även se hur svårt det är att hitta ett rätt svar när det kommer till olika etiska frågeställningar, eftersom det finns så många olika aspekter att ta hänsyn till.

Bedömningen sker fortlöpande med utgångspunkt i elevens deltagande i diskussioner, quiz och liknande skriftliga uppföljningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9
 • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
  Re  7-9
 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
  Re  7-9

Matriser

Re
Religionskunskap: etik och moral

E
C
A
Förmåga att:
resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • Re
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: