Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö grundskola Svenska åk9 Porträtt och Sång

Skapad 2020-04-15 11:56 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9
Du ska skriva ett porträtt över en musiker som tilltalar dig eller någon annan person som du tycker är värd att skriva om. Dessutom ska du analysera eller skriva en egen sångtext.

Innehåll

Åsö grundskola klass 9H Svenska v. 16-21

 

Under veckorna 16 -21 kommer vi att arbeta med två moment: porträttskrivning samt sångtexter.

Du ska skriva ett porträtt över en musiker eller en valfri person. Berätta om personens bakgrund, uppväxt och personlighet. Skriver du om en musiker berättar du naturligtvis också om musiken och vad som gör personen/ musiken så speciell.

När det kommer till sångtexten kan du välja att analysera texten eller att skriva en egen sång (valfritt antal ord). Om du analyserar bör du tala om varför du valt just den texten och vad den betyder för dig (max 250 0rd).

Texterna ska vara skrivas med texttyp New Times Roman stl.12. GLÖM inte att skriva namn högst upp i högra hörnet.

Lycka till!

Mål:

·         Utveckla din förmåga att använda svenska språket i tal och skrift

·         Utveckla din förmåga att läsa olika slags texter för upplevelser, information och kunskaper

·         Utveckla din förmåga att analysera, variera och bearbeta olika typer texter

Vecka

Tisdag

 Torsdag

Fredag

16

Avklarad

Sök fakta om din person

Bearbeta dina fakta. Kan du få reda på mer?

17

Första utkast klart. Är din text intressant?

Respons i grupper om tre. Vad kan bli bättre? Vad är överflödigt? Språk, ordval..

Påbörja ditt andra utkast

18

Skriv klart ditt andra utkast.

Mejla din text till:

hanna.ryngen.wallner@edu.stockholm.se

Ledig dag

19

Välj en sångtext/ påbörja en egen sång.

Skriv, bearbeta, analysera. Kahoot

Gå igenom språk, ordval. Se till att du motiverar dig. Varför etc Kahoot.

20

Mejla din sång/ analys till Hanna innan lektionens slut.

Redovisningar. Gärna med instrument! Hanna berättar hur ni ska göra.

Fortsatta redovisningar

21

Utvärdering. Ev.film

Ledig dag

Ledig dag

 

                                           E                                                           C                                                            A

Tolka och resonera

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Verket och upphovsmannen

Eleven för också enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då till viss del underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.

Eleven för också utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då relativt väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.

Eleven för också välutvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.

Skriva olika texter

 

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: