Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Massmedia med fokus på nyhetsartikel åk 8 VT20

Skapad 2020-04-15 13:01 i Svensgårdsskolan Helsingborg
I detta arbete går vi igenom olika texttyper som ingår i en tidning och eleven kommer att få skriva en egen nyhetsartikel.
Grundskola 8 Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer att gå igenom olika texttyper och hur de är uppbyggda, men fokus kommer att ligga på nyhetsartikeln. Under arbetet kommer vi att analysera olika nyhetsartiklar, titta på de olika delarna samt på språket. Slutuppgiften är att skriva en egen nyhetsartikel.

Innehåll

Nyhetsartikel

Du kommer att få information om vilka massmedier vi har med fokus på tidningen och dess olika texttyper. Du kommer själv få prova på att agera journalist genom att skriva en nyhetsartikel.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

- formulera sig och kommunicera i tal och skrift

-anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

Undervisningens innehåll

 • Vi kommer att inleda med att titta på en kort film om massmedia.
 • Därefter kommer vi att bläddra i en dagstidning och leta olika texttyper. Vilka texttyper hittades? Särdrag? Särdrag för nyhetsartikel?
 • Nyhetsartikelns uppbyggnad
 • Skriva nyhetsartikel
 • Kamratrespons

 

Detta kommer bedömas

Se matris nedan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9

Matriser

Sv SvA
Nyhetsartikel

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Koppling till uppgiften
Du följer instruktionen och texten fungerar i huvudsak som en nyhetsartikel i en tidning.
Du följer instruktionen och texten fungerar relativt väl som en nyhetsartikel i en tidning
Du följer instruktionen och texten fungerar väl som en nyhetsartikel i en tidning
Innehåll
Du svarar i brödtexten på de sex journalistiska frågorna på ett enkelt sätt.
Nyhetsartikeln är skriven ur ett objektivt perspektiv och innehåller flera typiska drag för genren t ex pratminus och du svarar i brödtexten på de sex journalistiska frågorna på ett utvecklat sätt.
Du visar god genrekännedom och texten är väl anpassad till syfte och mottagare (t ex ger en komplett helhetsbild av händelsen, fångar läsaren och svarar på de sex journalistiska frågorna på ett välutvecklat sätt.
Struktur
Nyhetsartikeln har rubrik, ingress och brödtext. Texten är indelad i stycken.
Nyhetsartikeln har en genomtänkt struktur dvs du har en tanke bakom vilken ordning du presenterar de sex journalistiska frågorna. Styckeindelningen är väl genomförd.
Rubriken är väl genomtänkt. Ingressen ger en kärnfull sammanfattning av artikeln. Brödtexten är genomarbetad och strukturerad med det viktigaste först.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Ordvalet är varierat och passar innehållet i artikeln. Meningsbyggnaden är varierad och fungerar relativt väl.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar innehållet i artikeln väl. Meningsbyggnaden är varierad och väl fungerande.
Skrivregler
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Att ge respons
Du har inte gett respons eller gett en så pass bristfällig respins att din kompis knappast blir hjälpt av den
Du kan ge enkla omdömen om andras texter på ett övergripande sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om andras texter. Du ger några konkreta tips på förbättringar.
Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om andras texter. Du markerar och förklarar tydligt vad och var i texten som kan förbättras.
Att ta emot respons
Din text var i behov av att bearbetas med du har i princip inte bearbetat den.
Du kan bearbeta din text utifrån respons på ett enkelt sätt och har tagit till dig en del av responsen.
Du har bearbetat din text så att den har förbättrats. Du har tagit till dig av den mesta responsen.
Din text var välskriven redan från början och endast ett fåtal förbättringar behövdes.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: