Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi Vt 20 8AB

Skapad 2020-04-15 12:31 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 8 Geografi
Vi kommer att arbete med hållbar utveckling och geografisk sårbarhet. Kursen kommer att delas upp i delar och när du som elev känner dig färdig med en del så meddelar du mig och du får på olika vis visa dina kunskaper. Planeringen kommer att uppdateras efterhand i Teams.

Innehåll

Vad du ska kunna:

 • Du ska kunna fakta om de bärande begreppen nedan.
 • Du ska kunna analysera och diskutera de bärande begreppen och hur de samspelar med miljö, människa och samhälle.
 • Du ska kunna ge exempel på hur naturen och människors livsmiljöer påverkas av olika verksamheter.
 • Du ska kunna göra en fältstudie i din närmiljö och redovisa för din lärare och ev. klasskompisar om möjlighet finnes.
 • Du ska kunna tolka och använda kartor och andra geografiska källor.

 

 

 

Bärande begrepp i kursen som du ska kunna förklara och problematisera: 

Hållbar utveckling 

Naturresurser 

Klimatförändringar

Växthuseffekt

Sårbarhet  

Fältstudie 

 

  

Var: 

Du kommer att få arbeta på lektioner och helpass med olika delar av kursen. Om du är hemma kan du arbeta på samma sätt som på lektionerna och ställa frågor till mig på teams eller diskutera med kompisar kring uppgifter där. Om skolan skulle stängas för lektioner och vi kommer att ha nätbaserad undervisning så kommer kortare föreläsningar att hållas via teams Geografikanalen. 

 

När:

Vi kommer att läsa geografi mellan v. 14-23

 • Del 1 ska vara färdig senast v. 18.
 • Del 2 ska vara färdig senast v. 19.
 • Del 3 ska vara färdig senast v. 21
 • Del 4 ska vara färdig senast v. 22 söndag 31 maj. Redovisas v. 23 för lärare/klass.

 

Hur:

Du kan välja olika sätt att få kunskaper om de olika delarna. Jag rekommenderar att du börjar med Gleerupsonline och boken Utkik med de sidor som är angivna till de olika delmomenten. När du läst en sida så svarar du på frågor samt gör de uppgifter som jag valt ut och som tillhör boken.

Du kan även se filmer och läsa på andra källor som är uppgivna i de olika delmomenten.

Form:

 • Skriv alla uppgifter i wordonline i ett dokument som du döpt till Geografi VT20 övningar skriv ditt eget namn överst i dokumentet.
 • Dela dokumentet med mig, Jenny Ottofors.
 • Använd boken på gleerupsonline.se Utkik Geografi. Om du inte kommer in så skriver du in din skol e-post vid nytt lösenord så skickar de ett nytt. Kom ihåg att välj ett nytt lösenord annars spärras kontot efter någon dag.
 • Kursen är uppbyggd i delmoment som testas av var för sig på olika vis. Om du har ett eget förslag på hur du vill redovisa dina kunskaper så prata med mig. 
 • Föreläsningar och diskussioner på lektioner eller via teams.
 • Alla delkurser har en uppgiftslista på Teams geografi. Alla grön markerade uppgifter är basuppgifter som alla gör, gula uppgifter är lite svårare uppgifter på en högre nivå och röda uppgifter är utmanande uppgifter mot högsta kunskapskrav.
 • Efterhand kommer lektionsanteckningarna att uppdateras i teams geografi -filer- korta lektionsanteckningar.

Om du blir klar:

Då kan du göra de mindre uppgifter du har hoppat över i kursen eller testa uppgifter på en svårare nivå.

 

Varför du ska kunna det här:

Skolverket skriver i sitt centrala innehåll att du ska få undervisning om följande:

 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor. 
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder. 
 • Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället. 
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi. 
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet. 
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker. 
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel. 

Uppgifter

Se bifogade delar under uppgifter.

Checklista

Finns under uppgifter och här kan du kolla av vad du ska kunna. 

 

Källor (Material):

Utkik Geografi påhttps://gleerupsportal.se/login/

Filmer, se i delmomentens uppgiftspapper

internetkällor, se i delmomentens uppgiftspapper

Lektionsanteckningar på teams med bildstöd

Begreppsordlistor på teams

Matriser

Ge
Geografi

E
C
A
Samspel människa, samhälle & natur
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Geografiska mönster för varor & tjänster
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Klimatförändringar & deras konsekvenser
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Kartor, källor, teorier,metoder och tekniker
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Fältstudier, kartor & verktyg
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Namngeografi
Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Hållbarhetsfrågor & förslag på lösningar
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: