Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion - Judendomen Åk 4 vecka 10 - 18

Skapad 2020-04-15 13:04 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Varför finns det religion? Vad tror människor på? Hur lever man om man är jude? Detta är några av de frågor som vi kommer att få svar på när vi arbetar med detta arbetsområde.

Innehåll

Innehåll:

I detta arbetsområde kommer vi att bekanta oss med några av de gamla testamentets berättelser. Till berättelserna kommer vi att koppla varför judar firar de högtider som de gör. I området kommer vi att få lära oss om hur man lever om man är jude, såsom vilka levnadsregler man följer. Vi kommer att titta närmare på deras heliga skrifter och på deras heliga byggnad. 

Arbetssätt:

Vi kommer att se en rad olika filmer från det gamla testamentet, samt rita och skriva till berättelserna. Andra filmer som vi kommer att se handlar om judars sätt att leva och till det kommer vi att göra olika arbetsuppgifter, samt använda oss av läroboken "Puls Religion". 

Mål:

 

 

 • Förstå varför det finns religioner och vilka svar som religionerna ger.
 • Kunna resonera kring några livsfrågor och vad religionen har för betydelse i en människas liv.
 • Kunna berätta om några berättelser från gamla testamentet och redogöra för berättelsernas innebörd. Veta vem Abraham och Moses var. 
 • Kunna berätta om några ritualer och högtider inom Judendomen, såsom sabbaten, bat mitzva, pesach, kosher – koppla dem till berättelserna från gamla testamentet.
 • Veta varför Israel är viktig för judar.
 • Veta vad som hände judarna under andra världskriget. 
 • Veta hur det ser ut i en synagoga.
 • Känna till judendomens heliga böcker – Tanak och Toran.
 • Kunna berätta om några olika levnadsregler som finns inom judendomen. 
 • Kunna förklara begrepp som: israeliter, guds tio bud, synagoga, tankak, tora, menora, davidsstjärna, förintelse, kippa, sabbat, kosher, rabbin, hebreiska, 

Bedömning:

Elevernas arbete i sina skrivböcker och delaktighet under lektionerna. 
Ett prov om judendomen. 

 

 

 

Uppgifter

 • Veckoplanering vecka 16 - 17 4A

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: