Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tillbaka till Medeltiden

Skapad 2020-04-15 13:09 i Skogstorpsskolan Falkenberg
Medeltiden är en spännande tid och vi kommer att bekanta oss med denna period och undersöka hur den påverkat oss idag.
Grundskola 5 Historia
Under terminens sista veckor ska vi arbeta med Medeltiden. Medeltiden börjar när Nordens kungar och folk lämnar asatron och blir kristna. Vi kommer att prata om hur det gick till när Sverige blev ett kungarike med kyrkor, kloster, slott, borgar och städer. - Hur var det att leva på den här tiden? - Hur var det att vara barn på den här tiden? - Hur hade kvinnorna det? - Hur passar riddarna in i det här och vad var egentligen Digerdöden? Det och mycket mer ryms i arbetsområdet "Tillbaka till Medeltiden".

Innehåll

Arbetssätt:

 • Genomgångar
 • Dramatiseringar av historiska skeenden 
 • Diskussionsövningar 
 • Enskild och gemensam läsning
 • Filmklipp 
 • Arbete utifrån texthäften om medeltiden
 • Skriva faktatexter 
 • Analysera och beskriva utifrån bilder

 Du ska

 • Du ska visa att du kan förklara hur händelser hänger ihop, orsaker till och konsekvenser av Sveriges ökade handel med andra länder, att svenskarna blir kristna och att Nordens länder bildas.
 • Du ska delta aktivt vid diskussioner och visa att du har koll på viktiga fakta som handlar om samhället under medeltiden.
 • Du ska visa att du kan använda historiska begrepp när du samtalar, diskuterar eller skriver om sådant som har med medeltiden att göra.

När vi arbetat klart med arbetsområdet kommer du att:

 • Veta hur Sverige bildades och ha kännedom om några makthavare under denna tidsepok.
 • Veta hur man levde under medeltiden, vilka skillnader och likheter det finns med dagens samhälle samt ha kunskap om viktiga historiska händelser från denna tid.
 • Ha kunskap om olika historiska begrepp.
 • Veta hur ståndssamhället var uppbyggt och fungerade. 

På vilket sätt bedöms det:

 • Via gemensamma diskussioner och din arbetsinsats under lektionerna.
 • Genom att muntligt resonera kring människors levnadsvillkor under medeltiden.
 • Via faktatext och dramatisering om det medeltida samhället.
 • Genom att visa förståelse för arbetsområdets begrepp.  

Viktiga personer:   Olof Skötkonung & Harald Blåtand, Birger Jarl, Magnus (Ladulås) Eriksson, Påven & Heliga Birgitta, Drottning Margareta

Viktiga begrepp:

- Handelsförbund (Hansan), epidemi (Digerdöden), union (Kalmarunionen), regent

- Ståndssamhälle/de fyra stånden (adel, präster, borgare, bönder) , frälse, ofrälse, 

- Socken, tionde, latin, boktryckarkonsten, kloster, helgon, missionär, hedning, korståg, riddare

- Jarl, fogde, ting, skatt, fridslagar, fredlös

- Byalag, allmänning, skifte, självhushållning, arrende

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: