Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En5 Test Unit 8: Reading

Skapad 2020-04-15 13:50 i Testgymnasiet i Linköping Linköping
Gymnasieskola Engelska
In this unit we are going to read a book filled with drama, sex, drugs! You’ll love it, or maybe you’ll hate it. We will see! It’s quite “grown up” at times and deals with dark and mature matters. We will use the book, which is called “The Perks of Being a Wallflower”, as a springboard for discussions about growing up, school, feelings and emotions, music and love.

Innehåll

Planning:

 

Week

In class

Assignments

6 

 

Unit 8 Reading a novel: 

                ·         Introduction to the unit.  

                ·         We listen to Charlies favourite song                      (1) together. What does it say about                      him?  

                ·         Discuss in groups the statements                          from the Anticipation guide (2).  

 

                ·         We’ll listen to the first part of the book                  together. P. 3-14 21min (ch. 1) + P. 14-                  29 25min (ch 2).  

                ·         Homework till next                                week: Read to page                                57 (Chapter 3+4). 

7 

 

Unit 8 Reading a novel: 

                ·         Logbook (5). Listen/Read and work with                your log.   

 

                ·         First book talk (6). Use your logs in the                  discussion.  

                ·         Homework: Prepare your First                book talk (6). 

 

                ·         Homework: Read to page 102                (finish part 2, chapter 8). 

8 

 

Unit 8 Reading a novel: 

                ·         We continue: First book talk (6). Use                      your logs in the discussion.  

                ·         Read and write logs. Work with                            the Wordlist (7). 

 

                ·         Listening comprehension (8). Listen                      and answer the questions.  

                ·         Teen Depression (9.1 + 9.2). Read and                answer the questions. Discuss in                          groups.  

                ·         Homework: Read to page                      141/Finish listening to                              chapter 11.  

10 

Unit 8 Reading a novel: 

                ·         Continue discussion about teen                            depression.  

                ·         Individually: Describe the characters in                the book: Charlie, Patrick, Sam,                            Charlie’s family members. Find                            evidence in the book to prove your                        thoughts (quotes).  

 

                ·         Discussion in groups: Present your                      thoughts on the different characters to                  each other.  

                 ·         Homework: Finish your                           description of the characters. 

 

                 ·         Homework: Read to                               page 196 (chapter 15). 

11 

Unit 8 Reading a novel: 

·         Write logs and read your book. 

                 ·         Homework: finish reading                        the book (chapter 18). 

12 

Studiedag mån

Unit 8 Reading a novel: 

·         Write logs and read your book. 

                 ·         Homework: Write your                           logbook.

13 

Unit 8 Reading a novel: 

               ·         Prepare for Last book talk (10) +                           finish writing your logbook. 

                 ·         Homework: Finish your                           logbook. 

14 

NP Sv1 tis 8.45-11, tor 8.45-12 

Unit 8 Reading a novel: 

·         Last book talk.

·         Hand in logbook.

 

 

Uppgifter

 • Skugguppgift Reading log

 • Unit 8 Reading - Instructions

 • 5. Log book

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Talat språk, även med viss social och dialektal färgning, och texter som är instruerande, berättande, sammanfattande, förklarande, diskuterande, rapporterande och argumenterande, även via film och andra medier.
  Eng  -
 • Skönlitteratur och annan fiktion.
  Eng  -
 • Strategier för att lyssna och läsa på olika sätt och med olika syften.
  Eng  -
 • Hur ord och fraser i muntliga och skriftliga framställningar skapar struktur och sammanhang genom att tydliggöra inledning, orsakssammanhang, tidsaspekt och slutsats.
  Eng  -
 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna instruerar, berättar, sammanfattar, förklarar, kommenterar, värderar, motiverar sina åsikter, diskuterar och argumenterar.
  Eng  -
 • Strategier för att bidra till och aktivt medverka i diskussioner med anknytning till samhälls- och arbetslivet.
  Eng  -

Matriser

Eng
Eng 5 Na18 Unit 8: Reading

E
C
A
LYSSNA
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i varierande tempo.
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i varierande tempo.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i varierande tempo.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
LÄSA
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta tydliga detaljer i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer.
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
TALA
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat.
SKRIVA
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat.
STRATEGIER FÖR FÖRSTÅELSE OCH KOMMUNIKATION
Eleven kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att tillgodogöra sig och kritiskt granska innehållet i talad och skriven engelska.
Eleven kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att tillgodogöra sig och kritiskt granska innehållet i talad och skriven engelska.
Eleven kan välja och med säkerhet använda strategier för att tillgodogöra sig och kritiskt granska innehållet i talad och skriven engelska.
Eleven kan formulera sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: