Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Empati Tomten Läsåret 19/20

Skapad 2020-04-15 14:09 i Förskolan Tomtberga Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Avdelningens mål:

Att utveckla och stärka barnens empatiska förmåga för att kunna förstå och sätta sig in i andras situation.

Aktivitet:

Använder oss av litteratur som berör ämnet

Samtal med barnen 

Vi gör en kompissol tillsammans med barnen

När? Var? Hur?

Vi tar fram litteratur som behandlar ämnet och läser för barnen varje dag efter lunch i två grupper. Vi samtalar dagligen med barnen i vardagssituationer och i den fria leken.

Vi vuxna är goda förebilder för barnen. Vi finns tillgängliga och nära barnen för att kunna vägleda dem.

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18
  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: