Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Socialt samspel via leken

Skapad 2020-04-15 14:24 i Sagolandets förskola Hörby
Förskola
Vi vill jobba med det sociala samspelet via leken. Vi vill även jobba med hur man är mot varandra, hur är man en bra kompis?

Innehåll

Nationellt mål:
Lpfö-18

Smart-mål :

- Vi behöver stötta barnen i deras konflikthantering .
- Vi behöver vara goda förebilder för barnen i deras lek. 
- Vara öppna med hur våra lärmiljöer ska vara utifrån barnens intresse och behov. 
- Gemensamma regler på avdelningen. 
- Ska vara roligt att hjälpa sina kompisar att, ex städa, få av sin sko osv. 

 

Syfte:
Varför gör vi detta?

Vi har observerat barnen i deras lek och sett att de leker tillsammans, men att kan uppstå en del konflikter kring leksakerna framförallt. De vill leka tillsammans med samma leksaker samtidigt. 

Genom vår föränderliga miljö vill vi uppmuntra till gemensamma lekar utifrån barnens intresse. 

Vi vill göra städningen positiv för barnen, att det är roligt och att barnen ska bli mer delaktiga och vi har sett att de gärna inte städar men tar fram en del leksaker. Vi vill att barnen ska kunna hjälpa varandra och ta ansvar och vara delaktiga i vår vardag. 

 

Innehåll:
Vad ska undervisningen innehålla?

- olika samarbetslekar, i små grupper. 
- vi pedagoger ska vara mer närvarande och delaktiga i barnens lekar.  
- ta fram gemensamma regler tillsammans med barnen, ta vara på deras tankar och åsikter. 
- barnen ska få vara delaktiga i deras lärande genom dokumentation och samtal.
- uppmärksamma barnens modersmål för varandra. 
- använda oss utav takk-tecken. 

 

Reflektion och Analys
(Pedagogers och barns perspektiv)

Reflektera kontinuerligt kring:

Vad gjorde vi? 
v. 15: Carina började rensa i pallkragarna. Pedagogerna såg att barnen då blev intresserade av det Carina gjorde. 

-Hur blev det?
v. 15. Barnen hittade olika redskap så som kratta, spade med mera. de började då att tillsammans rensa och göra fint i pallkragarna. I dessa pallkragar upptäckte barnen små kryp tillsammans som de började ta hand om och studera. Pedagogen pratade tillsammans med barnen om djurens levnadsförhållanden och dess funktion i naturen. I pallkragarna fanns det sen tidigare smultron och dessa fick barnen leta upp bland ogräset för att få en förståelse för skillnaden mellan ogräs och plantor. Efter detta fick barnen plantera nya smultrons plantor och vattna dem. 


-Val av undervisningens innehåll? 
v 15. Barnen fick tillsammans med en pedagog vara medforskande och upptäcka hur naturen fungerar och djurens betydelse för naturen. Barnen fick även kunskap kring växter och dess cykel. 
I detta lilla projekt fick barnen dela med sig av exempel vattenkannan och krattan till varandra och hjälpas åt.  

-Vilket förändrat kunnande ser ni?
Vi har i detta lilla projekt fått se deras nuvarande kunskaper och deras intresse för plantering och djuren som fanns i jorden. 

-Uppfylls de förväntade effekterna?

Analys:
-Varför blev det som det blev?

-Vilken utveckling har skett?

-Vad är nästa steg?
Att fortsätta plantera och att ta hand om det som är planterat. 

-Vad krävs för att komma vidare?
Att barnen visar intresse och att vi pedagoger håller projektet vid liv och engagerar barnen. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: