Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskola till förskoleklass Björken Eken 2020

Skapad 2020-04-15 14:38 i Förskolan Furustugan Östhammar
Förskola
Detta är ett underlag inför överlämnandet på gruppnivå. Det syftar till vad blivande skolbarn har arbetat med det senaste året på förskolan. Underlaget används vid ett planerat möte mellan förskolans och skolans lärare och dokumenteras på Unikum.

Innehåll

Beskrivning av gruppens erfarenheter inom utveckling och lärande under nuvarande läsår

 

  • Vilka områden/ämnen har undervisningen fokuserat på? Språk (läs,skriv,/ljuda, matte,teknik, kompiskunskap, barns integritet, experiment med vatten.Värderingsgrunderna:trygghet, självkänsla, empati och respekt.

 t

  • Vilka arbetsformer har använts? Materialet "Före Bornholmsmodellen", Materialet "Leka och lära språk ute", experiment, byggteknik, mönster, Green Screen, programmering med Blou Boot och Light Boot, pyssel och lek med geometriska former, formspaning, läst och arbetat med materialet "kompisböckerna", olika gruppstärkande lekar och andra regellekar som t.ex. "Kom alla mina barn", brandtema, tema hållbar utveckling, Boken om mig/jaget.
  • Vilka förmågor, intressen och vilken kunskap visar barnen tecken på att ha utvecklat i relation till undervisningen? Intresse för bokstäver både skriva och läsa/ljuda vissa bokstäver och ord, rimmar mycket, räknar allt de kommer åt, har kunskap om hur man är en bra kompis, leker regellekar själva spontant (Kurragömma, Hur mycket är klockar farbror Lejon, Bro bro breja mm).  Vet hur man sopsorterar och värnar om miljön i och med Hållbar utveckling. 

 

  • Tips till mottagande pedagog för att kunna möta gruppen på rätt nivå i deras utveckling.

           Inget speciellt.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: