Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2020-04-15 15:17 i Gottsundaskolan Uppsala
Arbetsområde om Lag och rätt.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Alla vill vi känna oss trygga och säkra i samhället, säkra på de människor vi möter och säkra på att bli behandlade lika. Oavsett vilka vi är. Därför behövs det lagar och regler som alla följer och ett rättsväsende som skyddar oss mot brottslighet. Detta arbetsområde kommer att ge dig möjlighet att lära dig mycket om Sveriges rättsväsende.

Innehåll

Under ett antal veckor ska du arbeta med arbetsområdet Lag och rätt. En del av arbetsområdet kommer att handla om källkritik.

I detta område ska bl.a. följande frågor besvaras:

 • Varför behövs lagar?
 • Är lag och rätt alltid samma sak?
 • Hur bestäms lagarna?
 • Vad innebär lagarna?
 • Vad är brott och brottslighet?
 • Hur vet man vad som är olagligt?
 • Hur fungerar rättsväsendet?
 • Vad innebär rättssäkerhet?
 • Vad är källkritik?
 • Varför är det viktigt att vara källkritisk?

Bok: Prio 7 Samhälle sid. 78-109 samt 149-150.

Övriga resurser: SO-rummet.se, NE.se, Studi.se, Kahoot, Quizlet, Urplay.se.

Bedömning: Deltagande i diskussioner på lektioner, muntliga och skriftliga uppgifter och ett avslutande skriftligt prov. 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Till provet i samhällskunskap 11 maj 2020

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: