Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vardagsaktivitet, klassråd, nyheter

Skapad 2020-04-15 15:20 i Norretulls grundsärskola Kristianstad
Grundsärskola 7 – 9 Vardagsaktiviteter
Reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt. Få kunskaper om demokratiska processer i samhället så att du kan vara en aktiv och ansvarstagande medborgare.

Innehåll

Syfte: 

Reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt.
Använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

 

Få kunskaper om demokratiska processer i samhället så att du kan vara en aktiv och ansvarstagande medborgare.

Centralt innehåll: 

Aktuella frågor och debatter i samhället.
Värdegrund, demokrati och alla människors lika värde, elevråd och klassråd.
Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktivitet för att tex kommunicera om vardagsliv och samhälle.  

 

Kunskapskrav: 

Grundläggande

Eleven deltar i något gemensamt beslut i skolan.

Eleven deltar i kommunikation om aktuella samhällsfrågor och nyheter.

Fördjupade:

Eleven beskriver och bidrar till demokratiska beslut i skolan.

Eleven kan kommunicera om aktuella samhällsfrågor och nyheter.

 

Konkretisering av kunskapskrav:

Eleven deltar i något gemensamt beslut i skolan:

Deltar i klassråd. Kunna påverka genom tal, tecken, bilder och eller kroppsspråk i klassrådet.

Du får träna på att ha en åsikt, önska, rösta och göra val.

Titta, Lyssna, delta i samtal om aktuella samhällsnyheter.

 

 

Eleven beskriver och bidrar till demokratiska beslut i skolan: 

Du ska ha en åsikt om skolans innehåll och kunna påverka genom tal, tecken, bilder i klassrådet. Du tycker till med tumme upp och tumme ner och tränar på att svara på frågan varför.

Du ska kunna önska om det är något du vill ändra på i skolan, rösta och göra val i olika frågor.

Reflektera är att kunna berätta hur du tänker.

Samtala om och svara på frågor om aktuella samhällsnyheter.

 

Arbetssätt:

Vi har klassråd. Vi pratar om vad klassråd är med sekreterare, ordförande och dagordning. Vi utser en ordförande och sekreterare. Vi använder en mall med bilder som stöd för dagordningen men även bilder/filmer som stöd när vi tycker till om olika ämnen och arbetsuppgifter. Vi använder bla tumme upp och tumme ner för att ge sin åsikt. Vi ber även eleverna motivera varför de valt tumme upp eller tumme ner. Vi går igenom ordningsregler och skapar trivselregler. Protokollet som skrivs lämnas till rektorn. 

Under perioden då melodifestivalen är aktuell, tränar eleverna på att bedöma låtarna och välja och rösta. De får välja vilka som ska gå direkt till final, vilka som går till andra chansen samt vilken som ska vinna hela tävlingen.

Vi tittar, lyssnar, samtalar om Lilla aktuellt skola samt andra viktiga och aktuella 

samhällsnyheter.

Vi har bilder/ samtalskartor som stöd.

 

 

Bedömning:

Detta görs genom observationer under klassrådet och med användning av matriser. Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  VAA
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VAA
 • Centralt innehåll
 • Aktuella frågor och debatter i samhället.
  VAA  1-9
 • Värdegrund, demokrati och alla människors lika värde.
  VAA  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
  VAA  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven deltar också i något gemensamt beslut i skolan.
  VAA   9
 • Eleven kan också delta i kommunikation om samhällsinformation och reklam och om aktuella samhällsfrågor och nyheter.
  VAA   9
 • Eleven beskriver också och bidrar till demokratiska beslut i skolan och ger exempel på barnets rättigheter enligt barnkonventionen.
  VAA   9
 • Eleven kan också kommunicera om samhällsinformation och reklam och om aktuella samhällsfrågor och nyheter.
  VAA   9

Matriser

VAA
Vardagsaktivitet, klassråd, nyheter

Nivå 1
grundläggande kunskaper
Nivå 2
fördjupade
klassråd
Du deltar i klassråd.
Du kan beskriva processen i ett klassråd.
beslut
Du deltar i något beslut i skolan.
Du bidrar i något beslut. Du kan välja, rösta och önska.
åsikt
Du tränar på att ha en åsikt, ev. genom "tumme upp" och "tumme ner".
Du har en åsikt. Du berättar hur du tänker genom att svara på frågan varför.
nyheter
Du deltar i kommunikation om aktuella samhällsfrågor och nyheter.
Du kommunicerar om aktuella samhällsfrågor och nyheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: