Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gemensamt musicerande med låtar från olika musikstilar

Skapad 2011-11-22 19:12 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Gemensamt spela och sjunga låtar valda av elever eller av lärare, låtar med enkel ackordföljd.
Grundskola 7 – 9 Musik
För att förstå och få känsla över hur de olika genrerna påverkat varandra och hur utveckling sker inom musiken, lär vi oss låtar från förr.

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT:

UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT SPELA OCH SJUNGA

UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT SKAPA MUSIK MED ANDRA

UTVECKLA VÅR FÖRSTÅELSE FÖR MUSIKENS VERKTYG, SOM RYTM, KLANG, DYNAMIK, TONHÖJD, TEMPO, PERIODER, TAKTARTER, VERS, REFRÄNG OCH ACKORD SOM BYGGSTENAR FÖR ATT MUSICERA MUSIK I OLIKA GENRER SAMT LÄRA OSS MUSIKSYMBOLER, NOTER, NOTSYSTEM, TABULATUR, ACKORDBETECKNINGAR

SÅ HÄR SKA VI ARBETA:

Du kommer ensam eller tillsammans med andra att träna in en låt som ska redovisas.Du ska utifrån notpapper förstå hur låten ska spelas och självständigt lära dig spela låten. Låten ska spelas upp inför någon i klassen  samt pedagog, då vi tillsammans gör en reflektion över arbetet.

VI KOMMER ATT BEDÖMA PÅ VILKET SÄTT DU..

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att hantera samt ditt sätt att inhämta kunskaper för att utöva det instrument du väljer.

Du kommer att bedömas utifrån ditt sätt att ta ansvar för din utveckling samt för gruppens (om du jobbar i grupp)

Du kommer att bedömas i förmågorna Spela, sjunga och skapa musik.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
    Mu

Matriser

Mu
MUSIK Lgr11 bedömningsmatris 3, Kunskapsstaden Helsingborg

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT…

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
MUSICERA
SPELA
  • Mu
Spelar i enkla former. Anpassar sitt spel till helheten utifrån tydliga instruktioner.
Spelar med visst flyt och kan till viss del följa rytm och takt i olika former av gruppmusicerande. Anpassar till viss del sitt spel till helheten.
Spelar med flyt och kan följa rytm och takt i olika former av gruppmusicerande. Anpassar sitt spel till helheten.
Spelar med gott flyt och kan följa rytm och takt .Spelar med passande karaktär i olika former av gruppmusicerande. Anpassar sitt spel till helheten och utifrån situationen.
SJUNGA
Sjunger i enkla former i gemensam sång. Anpassar sin sång till helheten utifrån tydliga instruktioner.
Sjunger i gemensam sång med viss säkerhet. Anpassar till viss del sin sång till helheten.
Sjunger i olika former av gemensam sång med säkerhet. Anpassar sin sång till helheten.
Sjunger i olika former av gemesam sång med god säkerhet. Anpassar sin sång till helheten.
Bidrar till ett musikaliskt uttryck utifrån tydliga instruktioner.
Bidrar till ett musikaliskt uttryck.
Bidrar till ett delvis personligt musikaliskt uttryck (sätter personlig prägel).
Bidrar till ett personligt musikaliskt uttryck, (sätter personlig prägel).
SKAPA MUSIK
Skapande av musik, samt musik i kombination med andra uttrycksformer såsom t.ex. text, bild, rörelse, drama.
  • Mu
Skapar och improviserar i olika former. Kombinerar olika sätt att uttrycka sig på. Provar olika idéer utifrån tydliga instruktioner.
Skapar och improviserar i olika former, Kombinerar olika sätt att uttrycka sig på. Provar olika idéer.
Skapar och improviserar i olika former. Kombinerar olika sätt att uttrycka sig på. Provar och omprövar egna idéer till en till viss del fungerande form.
Skapar och improviserar i olika former. Kombinerar på ett medvetet sätt olika sätt att uttrycka sig på. Provar och omprövar egna idéer till en fungerande form utifrån behov och situationen.
Lyssna och ge omdöme. (t.ex. i musicerande med andra)
Lyssnar och ger med handledning omdömen kring musicerandet.
Lyssnar och ger omdömen kring musicerandet.
Lyssnar och ger utvecklade omdömen genom att t.ex. kommer med enkla förslag som leder till till utveckling av musicerandet.
Lyssnar och ger väl utvecklade omdömen genom att t.ex. kommer med förslag som leder till utveckling av musicerandet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: