👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människa och miljö i samspel

Skapad 2020-04-16 10:48 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Pedagogik
Arbetsområdet handlar om hur människan och samhället utvecklas i ett samspel

Innehåll

Centralt innehåll

Hur människor påverkas av samt själva medverkar till skapandet av de kulturer och samhällen de lever i

Uppgift och examination

Läs kapitel 2 i läroboken Människors miljöer av T. Phillips

1) I samråd med Göran får du själv formulera en uppgift där du utgår från centralt innehåll. Dvs vad ska du ta reda på?

2) I samråd med Göran bestämmer du vilket/vilka kunskapskrav du ska uppnå

3) När du har bestämt vad du ska arbeta med samt valt kunskapskrav ska du i samråd med Göran bestämma hur du ska visa din förmåga dvs examinationsform

4) Din planering för uppgiften lämnas skriftligt till Göran

5) Om du väljer att lämna in din examination skriftligt skickar du ditt arbete på adress goran.heden.hagagy@analys.urkund.se

 

 

Uppgifter

Matriser

Ped
Människa och miljö i samspel

Kunskapskrav för E
Kunskapskrav för C
Kunskapskrav för A
Beskriver
Eleven beskriver översiktligt människors olika levnadsmiljöer och levnadsvillkor
Eleven beskriver utförligt människors olika levnadsmiljöer och levnadsvillkor
Eleven beskriver utförligt och nyanserat människors olika levnadsmiljöer och levnadsvillkor
Centrala begrepp och teorier
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier
I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier. Dessutom värderar eleven teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter
Samband och slutsatser
Förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser
Förklarar samband och drar välgrundade slutsatser
Förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser
Diskuterar
Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar
Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar
Argumenterar
I diskussioner framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter
I diskussioner framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter
I diskussioner framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter