👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stenröseskolan Vind Samspel och turtagning med Fallskärm och bollar 21-22

Skapad 2020-04-16 12:18 i Stenröseskolan Lunds för- och grundskolor
Grundsärskola 7 – 9 Kommunikation
Vi tränar på turtagning och samspel med hjälp av fallskärmen och den stora bollen.

Innehåll

Innehåll:

Eleverna tränar under lektionen sin förmåga till samarbete, samspel och turtagning genom att tillsammans hjälpas åt att hålla, fladdra med och lyfta den stora fallskärmen upp i luften medan vi tillsammans sjunger ramsorna . Alla eleverna får tillfälle att vara huvudperson i leken och vi hjälper eleverna att uppmärksamma just den eleven som vi riktar oss åt för tillfället.

Vi tränar även på att samarbeta genom att hjälpas åt att se till att de små bollarna stannar kvar i fallskärmen genom att vi tillsammans höjer och sänker den.

Vi studsar och passar den stora bollen mellan oss i ringen. Vi hjälper eleverna att hitta varandra och uppmärksamma varandra och sedan att passa/skicka/studsa bollen till varandra.

 Bedömning:  

Målet är uppfyllt när du utifrån din förmåga:

deltar i övningarna med fallskärmen

uppmärksammar dina klasskamrater i ringen

använder din kommunikativa förmåga för att visa vad du vill göra med bollen och vem du vill passa den till

samspelar genom turtagning genom att passa bollen fram och tillbaka till klasskamraterna

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • Centralt innehåll
 • Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i affären eller med digitala verktyg.
  KOM  7-9
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.
  KOM  7-9
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  7-9
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  KOM  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra
  KOM  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
  KOM   9
 • Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
  KOM   9
 • Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
  KOM   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  KOM   9