Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Istiden och forntiden åk 3

Skapad 2020-04-16 14:36 i Tallkrogens skola Stockholm Grundskolor
Arbete med Forntiden årskurs 3
Grundskola 3 Svenska Bild Historia
Arbetet med forntiden ska ge kunskaper och funderingar kring människans uppkomst och utveckling på jorden.

Innehåll

Forntiden årskurs 3

Ett ämnesövergripande arbete i årskurs 3.

 

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet:

Undervisningen ska stimulera elevens nyfikenhet på våra förfäder från forntiden samt ge eleven kunskap över hur människor levt under olika tidsperioder.

 

Centralt innehåll inom arbetsområdet:

Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.

Tidsbegreppen stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

 

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

Du kommer att utveckla din förmåga att:


- uttrycka dig med hjälp av bild och text.

- förstå hur livet har utvecklats och förändrats för människan.

- använda dig av historiska begrepp.

- skriva faktatexter.

- leta och välja ut information som är väsentlig för ämnesområdet.

 

Undervisning (arbetsformer och lärande)

Du kommer att:

- lyssna på föreläsningar

- se på filmer

- läsa olika faktatexter

- skriva egna faktatexter 

- skriva berättande texter

- arbeta med matriser, tankekartor och Venn-diagram

- måla hällristningar, arbeta med lera (krukor) samt illustrera texter

- presentera egna arbeten

- experimentera - "Att skapa istiden"

- studiebesök till Historiska museet

- studera spår av istiden i närområdet (t.ex. jättegrytor, isräfflor och jättekast)

- arbeta med tidslinjer

 

Litteratur och filmer

-Boken om SO 1-3 (s.82-111)

-Arbetshäfte (kopieringsunderlag i G-mappen + ämnespärmar)

-Filmer på Espresso (Biet - Historia - Stenåldern, Bronsåldern, Järnåldern)

-UR Play (Serie: Arkeologens dotter: 8 delar + Lärarhandledning)

-SLI

-Forntiden-koll (Forms)

-ppt (G-mappen)

 

Bedömningar

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- lyssna och samtala
- leta och välja ut information som är väsentlig för ämnesområdet
- uttrycka dig med hjälp av bild och text
- förklara hur livet har utvecklats och förändrats för människan
- använda dig av historiska begrepp
- skriva faktatexter och uttrycka dig i bild
- följa en skriftlig instruktion
- skapa med olika material

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  Hi  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  Hi  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  Hi  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Hi  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3

Matriser

Hi Sv Bl
SO åk 3 Lgr11 (under bearbetning)

Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
* använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer
Du undersöker hemortens historia och ger **enkla** exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
Du undersöker hemortens historia och ger **goda** exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
Du har **grundläggande** kunskaper om hemortens historia och **använder begrepp** på ett fungerande sätt.
* använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används
Du **använder i viss utsträckning** tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Du **använder** tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Du **gör och använder** tidslinjer. Du använder några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
* analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen
Du kan utifrån **närområdet** beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
Du kan utifrån ett **nationellt perspektiv** beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
Du kan utifrån ett **internationellt perspektiv** beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
Du **beskriver** spår av forntiden i naturen och använder **några** begrepp.
Du **förklarar** hur spår av forntiden i naturen har kommit till och använder **flera** begrepp.
Du **förklarar** hur spår av forntiden i naturen har kommit till, använder **flera** begrepp och **beskriver** hur detta påverkar människans levnadsvillkor.
* använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer
Du gör **enkla jämförelser** mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser, viktiga händelser, levnadsvillkor och olika skildringar.
Du **jämför och beskriver skillnader** mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser, viktiga händelser, levnadsvillkor och olika skildringar.
Du **jämför och beskriver likheter och skillnader** mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser, viktiga händelser, levnadsvillkor och olika skildringar.

Hi Sv Bl
Bild åk 3 Lgr11 (under bearbetning)

Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
SKAPA
* skapa med bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
Du skapar bilder och **prövar** olika tekniker och material.
Du skapar bilder och **använder** olika tekniker och material.
Du skapar bilder och **använder** olika tekniker och material för att **förbättra** bilden.
Du arbetar enligt instruktioner med **hjälp av läraren**.
Du arbetar **självständigt** enligt instruktioner och **slutför** dina bilder.
Du arbetar **självständigt** enligt instruktioner och **bearbetar** dina bilder.
UNDERSÖKA OCH PRESENTERA
* undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
Du visar nyfikenhet och vill titta på andras bilder.
Du visar nyfikenhet och undersöker andras bilder. Du **använder** andras bilder till egna idéer.
Du visar nyfikenhet genom att undersöka och inspireras av andras bilder. Du **använder** andras bilder och **prövar** dina egna idéer.
Du visar och **berättar** om ett ämne med hjälp av olika bilder.
Du visar och **berättar** om bilder och **förklarar** hur du har gjort och tänkt.
Du visar och **berättar** om bilder och **förklarar** dina val och **utvärderar** ditt arbete **till viss del**.
ANALYSERA
* analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner
Du **berättar** om en bild du ser.
Du **berättar** om olika sorters bilder och **beskriver** olika detaljer och former.
Du **beskriver** bilders olika uttryck och innehåll på ett enkelt sätt. Du **förklarar** varför en viss sorts bild används.

Hi Sv Bl
Svenska åk 3 Lgr 11 (under bearbetning)

Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
* formulera sig och kommunicera i skrift
Du skriver **en** text med en tydlig början, handling och slut. Du kombinerar dina texter med bilder.
Du skriver **olika** slags texter med begripligt innehåll. Du kombinerar dina texter med bilder.
Du skriver **olika** slags texter och **bearbetar** din text. Du kombinerar dina texter med bilder.
* formulera sig och kommunicera i tal
Du ger kommentarer och framför egna åsikter i **elevnära** samtal.
Du ger kommentarer och framför egna åsikter i **samtal inom givna ämnen**.
Du samtalar om **bekanta** ämnen där du **ställer frågor** och framför dina egna åsikter.
Du **ger och följer** muntliga instruktioner i **ett** led.
Du **följer** muntliga instruktioner i **flera** led.
Du **ger och följer** muntliga instruktioner i **flera** led.
Du berättar om och beskriver en **egen upplevelse** på ett tydligt sätt.
Du berättar om och beskriver en **uppgift** du gjort så att innehållet framgår.
Du **förbereder och genomför** muntliga redogörelser med inledning, innehåll och avslutning.
* läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Du läser texter anpassade för din ålder.
Du läser **längre** texter anpassade för din ålder.
Du läser **olika** texter med flyt.
Du **återger en del av handlingen** och kopplar budskapet till egna erfarenheter.
Du **återberättar och diskuterar handlingen** och kopplar budskapet till egna erfarenheter.
Du visar att du förstår genom att **sammanfatta handlingen i kronologisk ordning**.
* urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Du skriver läsligt och stavar **elevnära** ord rätt.
Du skriver läsligt och stavar **välbekanta** ord rätt och **provar** innan du frågar hur ord stavas.
Du skriver läsligt, stavar **välbekanta** ord rätt och **vet hur man tar reda på hur ord stavas**.
Du använder skiljetecken.
Du använder **några** skiljetecken på rätt sätt.
Du använder **ofta olika** skiljetecken på rätt sätt.
* söka information från olika källor och värdera dessa
Du **söker** information.
Du **söker och jämför** information.
Du **söker, väljer ut och sammanställer** information.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: