Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kropp och hälsa

Skapad 2020-04-16 16:48 i Bobergsskolan Stockholm Grundskolor
Tema kroppen.
Grundskola 2 NO (år 1-3) Svenska Idrott och hälsa
Vad kallas några av kroppens organ och vad används de till? Vad är viktigt för att må så bra som möjligt? Det är några frågor som vi kommer att diskutera och lär oss mer om när vi arbetar med temat kropp och hälsa.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi ska utforska hur vår kropp fungerar.

Hur ska vi arbeta?

 • titta på film
 • läsa faktatexter 
 • skriva faktatexter med hjälp av en tankekarta
 • dokumentera det du lärt dig
 • gemensamma genomgångar och diskussioner
 • göra experiment med den egna kroppen

Vad ska du lära dig?

 • namnen på några av våra kroppsdelar och inre organ, samt vad de används till 
 • våra sinnen 
 • begreppet hälsa, och lära dig om hur sömn, mat, motion, hygien och sociala relationer påverkar hur vi mår
 • vilken slags mat man ska äta mest av för att må bra

     

 Hur ska du visa att du lärt dig?

 • deltar i vårt gemensamma samtal
 • återberätta vad du lärt dig med hjälp av tankekartor
 • skriva namnen på de kroppsdelar och inre organ som vi har pratat om och kunna placera dem på rätt ställe.
 • förklara något som påverkar din hälsa
 • namnge kroppens sinnen
 • använda naturvetenskapliga ord och begrepp
 • skriva faktatext om kroppen och dess delar
 • illustrera en måltid som innehåller näringsrik mat och förklara varför måltiden är bra för kroppen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: