Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde 4: Individ, grupper och samhället BA18

Skapad 2020-04-17 09:10 i Dackeskolan Mjölby
Gymnasieskola Samhällskunskap
Syftet är att få en förståelse för hur vi, människor agerar i samhället utifrån relationer, strukturer, normer och hur vi kategoriserar (utifrån ex. kön, klass, etnicitet..) och placerar in människor i olika fack. Vilket skapar både utanförskap men också tillhörighet. Syftet är även att ni ska få en förståelse för gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor

Innehåll

Pedagogisk planering arbetsområde 4:

Vad?

Centralt innehåll: 

 • De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
 • Metoder för att kritiskt bearbeta information, till exempel källkritik.
 • Presentation i olika former och med olika tekniker med betoning på det skriftliga och muntliga, till exempel debatter och debattartiklar.


Varför?
Syftet är att få en förståelse för hur vi, människor agerar i samhället utifrån relationer, strukturer, normer och hur vi kategoriserar (utifrån ex. kön, klass, etnicitet..) och placerar in människor i olika fack. Vilket skapar både utanförskap men också tillhörighet. Syftet är även att ni ska få en förståelse för gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor 


Genomgångar och andra viktiga dokument

Hur?

Planeringen

 

 

Det här ska vi lära:

Det här ska vi göra/aktivitet:

V. 18

Mån

Begreppsförståelse, strukturer, normer, kategoriseringar, stereotyper

Sätta sig in i någon annans perspektiv - normer

Gå igenom planering område

Gemensam genomgång

Uppgift/övning

V. 18
Fre

1:a maj

Ledigt

V. 19
Mån

Studiedag

Ledigt

V. 19

Fre

Begreppsförståelse, kategorier: genus, kön, sexualitet, trans, identitet. #metoo

Gemensam genomgång + uppgift/övning

V. 20
Mån

Begreppsförståelse, kategorier: etnicitet och klass

Uppgift - begreppsförståelse

V. 20
Fre

Uppgift: Analysera en vald samhällsfråga utifrån begrepp som vi gått igenom, dra slutsatser hur denna fråga kan påverka samhället

Söka och kritiskt granska information

Introducera uppgift. Påbörja uppgift: välj ämne

V. 21
Mån

Uppgift: Analysera en vald samhällsfråga

Arbete med uppgiften

V. 21
Fre

LOV

LOV

V. 22

Mån

Uppgift: Analysera en vald samhällsfråga

Arbete med uppgiften

V. 22
Fre

Redovisning

10 stycken

V. 23

Mån

Redovisning

9 stycken

V. 23
Fre

Avslut kurs/feedback/vad jag har satt för betyg/rester

Betyg och utvärdering/rester

V. 24

Mån

Avslut kurs/feedback/vad jag har satt för betyg/rester

Betyg och utvärdering/rester (betyg sätts denna vecka FREDAG)

 

Bedömning

Se läroplan/kunskapskrav nedan och under uppgift

Uppgifter

 • Muntlig presentation om ett samhällsproblem

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
  Sam  -
 • Källkritik. Metoder för att söka, kritiskt granska, värdera och bearbeta information, från källor i digital och annan form.
  Sam  -
 • Presentation i olika former, till exempel debatter och debattinlägg.
  Sam  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligt och nyanserat redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också översiktligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  E
 • Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar flera orsaker och konsekvenser. I analysen diskuterar eleven utförligt och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  A
 • Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar några orsaker och konsekvenser. I analysen diskuterar eleven utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  C
 • Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens. I analysen diskuterar eleven översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  E
 • I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet. Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
  Sam  A
 • I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor samt gör välgrundade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
  Sam  C
 • I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor samt göra enkla reflektioner om källornas relevans och trovärdighet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.
  Sam  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: