Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstid, Frihetstid, Nya tiden

Skapad 2020-04-17 12:45 i Rävlanda skola Härryda
Stormaktstid, Frihetstid, Gustav III:s tid
Grundskola 6 Historia
Arbetsområdet behandlar tidsperioden 1600-1800-tal. - Stormaktstiden - Frihetstiden - Nya tiden

Innehåll

Under denna tid var Sverige en stormakt som kontrollerade Östersjön, krigade mycket och var framgångsrikt. Posten startades, vasaskeppet sjönk, Sverige försökte skaffa kolonier och byggde städer. Makten skiftade och vi har såväl kungar som drottningar på tronen. Vi kommer att jobba efter en tidslinje och se närmare på samhällsstrukturer, konflikter, regenter osv. Vi kommer också att läsa om levnadsvillkor för människor i olika samhällsklasser och göra jämförelser med hur det ser ut idag. 

 
När arbetsområdet är slut ska du :

- kunna beskriva hur Sveriges styrelseskick påverkade livet under stormaktstid och frihetstid.

- känna till begreppen stormaktstid, frihetstid och Gustaviansk tid och kunna placera in dem på en tidslinje.

- ha kunskaper om några regenter under de olika tidsepokerna.

- ha kunskaper om trettioåriga kriget.

- känna till häxprocesserna.

- känna till hur ”vanligt folk” hade det, både män, kvinnor och barn.

- veta något om de politiska partier som uppstod under frihetstiden.

- kunna visa på hur något från de olika tidsepokerna påverkat hur vi har det idag.

- kunna visa på likheter och skillnader i levnadsvillkor mellan nu och då.

- kunna föra ett enkelt resonemang om olika källors tillförlitlighet och användbarhet.

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • inhämta fakta
 • använda för ämnet relevanta begrepp
 • föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar
 • beskriva samband mellan tidsperioder
 • visa hur historien har påverkat vår samtid och motivera med hänvisningar till det förflutna
 • föra resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder
 • resonera om källors användbarhet

  

Arbetet kommer att examineras genom:

- Min bok om Stormaktstiden

- Presentation om frihetstiden/nya tiden 

- Källövning: Historiska framställningar av Karl XII

- Övning: Förändringar i levnadsvillkor

 

 

TIPS PÅ BRA LÄNKAR

Gleerupsportal

SO-rummet.se - Nya tiden

 

 

 

 

Uppgifter

 • Uppgift historia: Min bok om stormaktstiden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
  Hi  4-6
 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Historia åk 4-6

E
C
A
1. Tidsperioder
Ännu ej uppnått.
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
2. Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Ännu ej uppnått.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
3. Undersöka utvecklingslinjer
Ännu ej uppnått.
Du undersöker utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Du undersöker utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Du undersöker utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
4. Utvecklingslinjer och vår samtid
Ännu ej uppnått.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur någon av utvecklingslinjerna påverkat vår samtid och motiverar med hänvisning till det förflutna.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur någon av utvecklingslinjerna påverkat vår samtid och motiverar med hänvisning till det förflutna.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur någon av utvecklingslinjerna påverkat vår samtid och motiverar med hänvisning till det förflutna.
5. Använda källmaterial
Ännu ej uppnått.
Du kan använda historiskt källmaterial och dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Du kan använda historiskt källmaterial och dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Du kan använda historiskt källmaterial och dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
6. Historians användning
Ännu ej uppnått.
Du kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Du kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Du kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och nyanserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
7. Historiska begrepp
Ännu ej uppnått.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan du använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan du använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan du använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: