Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde 5: Rapportskrivning samhällsfråga NA/SA18

Skapad 2020-04-17 12:49 i Dackeskolan Mjölby
Gymnasieskola Samhällskunskap
Huvudsyftet är att du skall titta närmare på en valfri samhällsfråga/problem. Vidare skall du även träna i att skriva formell text och på så sätt öva på att ha ett vetenskapligt förhållningssätt genom att söka, granska och tolka information från olika källor. Men även genom att göra reflektioner kring källornas relevans och trovärdighet samt strukturerat kunna visa dina kunskaper i ämnet.

Innehåll

Vad?

Centralt innehåll:

 • Tematisk fördjupning i samhällsfrågor.

 • Tillämpning av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i arbetet med komplexa samhällsfrågor

 • Källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från olika medier och källor i arbetet med komplexa samhällsfrågor. Källhänvisning enligt vanliga system.

 • Muntlig och skriftlig presentation i olika former och med olika tekniker som är vanliga inom området, till exempel debatter, debattartiklar, rapporter och essäer.

 

Varför?

Huvudsyftet är att du skall titta närmare på en valfri samhällsfråga/problem. Vidare skall du även träna i att skriva formell text och på så sätt öva på att ha ett vetenskapligt förhållningssätt genom att söka, granska och tolka information från olika källor. Men även genom att göra reflektioner kring källornas relevans och trovärdighet samt strukturerat kunna visa dina kunskaper i ämnet.

Genomgångar och annat

Hur?

18 lektioner

Det här ska vi lära:

Det här ska vi göra/aktivitet:

V. 17

Ons

Samhällsfrågor och problem - fördjupning genom individuell rapportskrivning

Introduktion: nytt arbetsområde.
Påbörja - välja ämne (göra mindmap)

V. 18
Tis/ons

Samhällsfrågan

Eget arbete - insamling av information

V. 19
Tis

Samhällsfrågan

Eget arbete

V. 19
Ons

Samhällsfrågan

Eget arbete

V. 20
Tis/ons

Samhällsfrågan

Eget arbete

V. 21
Tis

Samhällsfrågan

Eget arbete

V.21
Ons

Samhällsfrågan

Eget arbete

V. 22
Tis/ons

Samhällsfrågan

Eget arbete (3 lektioner)

V. 23
Tis/ons

Samhällsfrågan

Eget arbete (3 lektioner)
INLÄMNING 3/6

V. 24
Tis/ons

Feedback + betyg (ev. kompletteringar) samt avslut av kurs

Återkoppling uppgift + slutbetyg

 

Bedömning

Se läroplan och kunskapskrav under matris

 

 
 

Uppgifter

 • Rapport: fördjupning i en samhällsfråga

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tematisk fördjupning i samhällsfrågor.
  Sam  -
 • Tillämpning av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i arbetet med komplexa samhällsfrågor.
  Sam  -
 • Källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från olika källor och medier i digital och annan form i arbetet med komplexa samhällsfrågor. Källhänvisning enligt vanliga system.
  Sam  -
 • Muntlig och skriftlig presentation i olika former och med olika tekniker som är vanliga inom området, till exempel debatter, debattinlägg, rapporter och essäer.
  Sam  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med nyanserade omdömen. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor. Eleven kan ge välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  A
 • Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med enkla omdömen. Eleven diskuterar utförligt orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor. Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  C
 • Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder. Eleven diskuterar översiktligt orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor. Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  E
 • I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet. Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
  Sam  A
 • I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra välgrundade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
  Sam  C
 • I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra enkla reflektioner om källornas relevans och trovärdighet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.
  Sam  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: