Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppföljningsperiod 3, Projektsammanfattning

Skapad 2020-04-17 13:02 i 133221 Förskolan Bonden Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den fjärde och sista perioden i Södermalms kommunala förskolors systematiska kvalitetsarbete. Totalt har vi fyra perioder: Projektuppstart samt tre Uppföljningsperioder som alla följer vårt pedagogiska år. Det här är den tredje uppföljningen av projektarbetet där vi formulerar en Projektsammanfattning. Projektsammanfattning är en utvärdering av projektet som görs i slutet av vårterminen. I sammanfattningen gör pedagogerna en analys av sin undervisning och barnens förändrade kunnande/lärande/utveckling. Sammanfattningen utgör underlag för gruppens självvärdering genom WKI (Stockholms stads Webbaserade kvalitetsindikator)

Innehåll

Projektsammanfattning HT19-VT20

I Prismans projekt detta läsår tog vi fasta på barnens sinnliga sätt att utforska och lära om miljön runt omkring dem- att lära med hela kroppen- sinnena och motoriken. 

Genom att erbjuda olika typer av aktiviteter och material har vi velat möjliggöra att alla barn får undersöka och lära utifrån sina behov och sitt sätt att vara. Vi har upplevt att barnen varit intresserade och nyfikna när vi erbjudit olika aktiviteter. För många barn har mycket av materialet varit nytt och spännande- exempel målarfärg, projektor, lera. Vi har velat ge barnen möjlighet att använda nytt material samt material som de känner igen på ett nytt sätt, exempel måla med olika färger och penslar, bygga med olika klossar, skapa stort och smått.

 

Vi valde att erbjuda barnen projektaktiviteter där vi fokuserade på ett sinne i taget där vi som oftast delade upp barngruppen i mindre grupper. Bland annat:

Hörseln- Lyssnade på olika ljud som vi kunde koppla till barnens sommaruppdrag. Barnen uppmärksammade bilar/siréner som körde utanför. Lyssna på musik, spela instrument, lära oss sånger och dansa.

Synen- Vi har tittat närmare på färgerna blå, röd, gul och grön med hjälp av färgsång, färgramsa och boken Knacka på! Målat med olika färger. Projektorn som verktyg- se ljus och skuggor.

Känseln- Barnen har fått skapa med olika sorters färger och olika sorters lera,

Smaken- Som projektavslut fick barnen smaka på olika frukter och bär i de färgerna som vi lärt oss.

 

Första året har framför allt handlat mycket om att alla nya barn ska känna sig trygga i gruppen och på förskolan och känna att de har en identitet i gruppen.Vi ser att barnen under det här året har lärt sig varandras namn, de pekar, uppmärksammar och tilltalar varandra. Från att mest varit fokuserade på att ta sig an materialet och miljön har barnen allt mer skapat kontakt med varandra och leker tillsammans. Några barn har fått fler ord och begrepp så som namn på färgerna samt rörelser till sånger.  Barnen har fått förståelse för olika material och kan ta kontakt och visa vad de vill göra.

Hittills har vi använt dokumentation, bilder som vi skrivit ut, vår projekttavla samt projektorn för att ”ge tillbaka till barnen” det de gjort. Barnen har också fått använda saker som de skapat i sin lek. Något vi vill utveckla till kommande termin och projekt är att återkoppla och reflektera ännu mer med barnen för att ge oss pedagoger samt barnen möjlighet att reflektera och få syn på det vi gjort och det vi lärt oss.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: