Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia för åk 6 - När Sverige var en stormakt

Skapad 2020-04-17 16:02 i Parkskolan Norrtälje
Planering för arbetsområdet Stormaktstiden i historia.
Grundskola 6 Historia
Under 1600-talet växte Sverige till en stormakt. Du får lära dig om hur det gick till och vad som hände när Sveriges framgångar vände.

Innehåll

När Sverige var en stormakt

1. Stormaktstiden och frihetstiden

- Sverige som stormakt

- kungarnas och krigens betydelse

- Häxprocesserna

- Sverige efter 1718

- Vetenskapens utveckling

- tryckfrihet och parlamentarism

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Se nedan

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Se nedan

4. Arbetssätt

Du kommer att få läsa texter och se filmer som berör arbetsområdet. Du får delta i diskussioner och muntliga genomgångar, samt arbeta självständigt med olika uppgifter.

5. Bedömning

Läraren bedömer löpande ditt arbete under lektionerna, hur väl du utför dina uppgifter och ditt deltagande i diskussioner och genomgångar. Du kommer att få visa att du lärt dig det som krävs om de världsreligionerna genom en skriftlig kunskapskontroll. Du kommer att få skriva ett fördjupningsarbete.

6. Kunskapskrav

- Du skall känna till ursprung och bakgrund till de olika religionerna.

- Du skall känna till var i världen religionerna förekommer.

- Du skall känna igen föremål och symboler som kännetecknar de religionerna.

- Du skall vara bekant med de viktigaste ritualerna och traditionerna i religionerna.

- Du skall kunna jämföra de olika religionerna och peka ut likheter och skillnader i utövande och trospunkter.

7. Bedömningsmatris

Se nedan

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
  Hi  4-6
 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
  Hi  4-6
 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
När Sverige blev en stormakt

Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Statens framväxt
- Postväsendet - Domstolar - Länsindelning - Militär organisation
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur den svenska staten byggdes upp och kungarna stärkte sin makt.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur den svenska staten byggdes upp och kungarna stärkte sin makt.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur den svenska staten byggdes upp och kungarna stärkte sin makt.
Statens utveckling
- Hur skiljer sig statens uppgifter förr från hur det är idag?
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du kan beskriva enkla samband mellan olika tidsperioder och hur det har påverkat vår samtid.
Du kan beskriva förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder och hur det har påverkat vår samtid.
Du kan beskriva komplexa samband mellan olika tidsperioder och hur det har påverkat vår samtid.
Häxprocesserna
- Orsaker och konsekvenser av häxprocesserna
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du har grundläggande kunskaper om häxprocesserna utifrån historiska skeenden och historiska gestalter.
Du har goda kunskaper om häxprocesserna utifrån historiska skeenden och historiska gestalter.
Du har mycket goda kunskaper om häxprocesserna utifrån historiska skeenden och historiska gestalter.
Historisk framställning
- Hur denna period framställs skiljer sig mycket åt beroende på vilken källa man studerar
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du kan föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser.
Du kan föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser.
Du kan föra väl utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser.
Parlamentarismen
- Hur riksdagen tar makten och de första partierna uppstår
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du visar att du har grundläggande kunskaper om varför perioden kallas frihetstiden och vilken roll riksdagen spelade.
Du visar att du har goda kunskaper om varför perioden kallas frihetstiden och vilken roll riksdagen spelade.
Du visar att du har mycket goda kunskaper om varför perioden kallas frihetstiden och vilken roll riksdagen spelade.
Vetenskap
- Hur jordbruket utvecklas och svenska vetenskapsmän uppfinner saker vi än idag har nytta av och använder.
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du visar att du har grundläggande kunskaper om hur jordbruket och vetenskapen utvecklades under perioden.
Du visar att du har goda kunskaper om hur jordbruket och vetenskapen utvecklades under perioden.
Du visar att du har mycket goda kunskaper om hur jordbruket och vetenskapen utvecklades under perioden.
Historiska begrepp
- Orsak, konsekvens, skillnad, likhet, stormaktstiden, frihetstiden, parlamentarismen, tryckfrihet
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du förstår och kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du förstår och kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du förstår och kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: