Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mein Traumzimmer

Skapad 2011-11-23 10:46 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Eleven väljer ur olika medier, t ex på internet och ur tyska möbelkataloger inredning för ett drömrum. Eleven skriver en beskrivande text utifrån rummet och berättar sedan muntligt om det.
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
...

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Eleven väljer ur tyska medier, t ex på internet och/eller i möbelkataloger på tyska, möblemang för ett "drömrum". Eleven sammanställer drömrummet och gör en beskrivande text utifrån det valda materialet. Eleven berättar sedan om sitt rum i en muntlig framställning där rummet också visas.

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

 • hur du använder ditt ordförråd för området (möbler, inredning, färg och form, prepositioner och andra lägesord.)

 • hur begripligt, tydligt och sammanhängande du uttrycker dig i fraser och meningar när du beskriver rummet i en skriven text.

 • hur begripligt, tydligt och sammanhängande du uttrycker dig i fraser och meningar när du beskriver rummet muntligt.

 • hur du kan bearbeta och förbättra din framställning.

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Arbetet påbörjas v 46 och avslutas med en muntlig redovisning v 48 ons den 30/11. Den skriftliga redovisningen lämnas in tor den 1/12 för en första bearbetning. Skriftlig prov v 50 där prepositioner som styr ackusativ, prepositioner som styr dativ samt prepositioner som styr både ackusativ och dativ ingår.

Matriser

M2
Mein Traumzimmer

E
C
A
Muntlig framställning
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
Du kan i en muntlig framställning av olika slag formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar
Du kan i muntlig framställning av olika slag formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du kan i en muntlig framställning av olika slag formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Skriftlig framställning
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
Du kan i skriftlig framställning av olika slag formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du kan i skriftlig framställning av olika slag formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du kan i en skriftlig framställning av olika slag formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
Urval för arbetsområdet (t ex ordförråd, adjektiv och prepositioner)
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja bland texter och och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materielat i sin egen produktion och interaktion.
Bearbetning av muntlig och skriftlig framställning
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
För att förtydliga och variera din kommunikationkan du bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av dina egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av dina egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av dina egna framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: