Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymnden åk5

Skapad 2020-04-18 13:05 i Allerums skola Helsingborg
Grundskola 5 Fysik
I arbetsområdet Rymden ska du få lära dig mer om solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Du ska få lära dig hur det blir dag, natt, månader, år och årstider. Vi ska lära om människan i rymden och historiska upptäckter.

Innehåll

https://www.youtube.com/watch?v=Zra501Q4B6g

Målet med undervisningen är att...

...använda kunskaper i ämnet fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor.

...använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysiska samband i naturen och i samhället.

Vi kommer att arbeta med:

- solsystemets himlakroppar, dess uppbyggnad och rörelser.
- begrepp och fenomen i universum som t ex stjärna, galax, månfaser.
- dygn, månad och år relaterat till rörelserna i solsystemet.
- människan i rymden.
- historiska berättelser kring universum.
- elevernas frågor och funderingar kring rymden.

 Så här ska vi arbeta...

...se filmer
...samtala och diskutera
...arbeta med praktiska modeller
...läsa texter
...arbeta med frågeställningar
...göra ett litet arbete om ett astronomibegrepp eller en planet.

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

...kan beskriva solsystemets uppbyggnad och hur himlakropparna rör sig i förhållande till varandra medhjälp av fysikens begrepp.

...kan förklara hur dag/natt, månader och årstider uppkommer med hjälp av fysikens begrepp.

...har kunskaper om fysikaliska fenomen t.ex. solen, månen, stjärna, planet, galax, gravitation, dragningskraft, komet och meteorit.

Matriser

Fy
Rymnden

Fysik

Kunskaper om himlakroppar och dess rörelser samt hur dag/natt, månader och årstider fungerar/blir till.
  • Fy  E 6
Bedömningsunderlag saknas/eleven har ännu inte visat förmåga inom denna aspekt.
Kan enkelt beskriva solsystemets uppbyggnad och hur himlakropparna rör sig i förhållande till varandra. Kan enkelt förklara hur dag/natt, månader och årstider uppkommer.
Kan beskriva solsystemets uppbyggnad och hur himlakropparna rör sig i förhållande till varandra. Kan förklara hur dag/natt, månader och årstider uppkommer.
Kan utförligt beskriva solsystemets uppbyggnad och hur himlakropparna rör sig i förhållande till varandra. Kan utförligt beskriva hur dag/natt, månader och årstider uppkommer.
Kunskaper om fysikaliska fenomen T ex solen, månen, stjärna, planet, galax, gravitation, dragningskraft, komet och meteorit.
  • Fy  E 6
Bedömningsunderlag saknas/eleven har ännu inte visat förmåga inom denna aspekt.
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och ger enkla beskrivningar av dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Sökande efter fakta och skapandet av faktatext. Även klass/gruppdiskussioner.
Bedömningsunderlag saknas/eleven har ännu inte visat förmåga inom denna aspekt.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: